Къде е Пловдив на мапинга на българската индустрия?

  • от Виктория Петрова
  • 19:04, 15.09.2020

Пловдив запазва силни позиции и второ място в България по отношение на комплексно индустриалното развитие. Това показва поглед върху новата карта на българската индустрия. В нея засега обаче са включени сами 14 индустрии - аутомотив, IT, аутсорсинг, машиностроене, мехатроника, хранително-вкусова промишленост, козметика, текстил, морска индустрия, мебелна индустрия, биотехнологии, възобновяеми източници на енергия, включително и сферата на образованието, като по този начин създателите искат да направят връзка между инвеститори, бизнес и образование.

Процесът по работа върху картата е отворен, тъй като се работи на база на статистическа и друга налична информация в търговския регистър. Целта е да се направи една ясна образна индустриална визия на клъстерно ниво – обединена и по-лесно достъпна  и систематизирана информация за потребители и инвеститори.

В Пловдив най-силен сектор сред изброените е аутомотив индустрията, което е логично предвид, че регионът се слави като успешен и разрастващ се клъстер на автомобилния сектор. От данните обаче личи, че областта е следвана по петите от София, която също последните години се старае да стане привлекателно място за инвеститори от този отрасъл. 

Две фирми от Радиново и Стряма заемат първи позиции сред изброените индустрии за Пловдивско като оборотът им е между 100-250 милиона годишно, а заедно осигуряват прехраната на над 2400 души. 

Сред големите фирми с оборот от 50 до 100 милиона евро годишно за областта за нарежда още едно аутомотив дружество, две от хранително-вкусовата промишленост, която също е характерно силна за региона и едно текстилно. 

Интерактивния мапинг на индустрията разполага с класация топ 10 по най-много работници в различни фирми по браншове за страната, като същата класация има и за оборота на дружествата по сектори. В класациите Пловдив заема убедително място още сред козметичната индустрия, машиностроенето и текстилната. Започваме да набираме скорост и в IT сектора, пише TrafficNews.

За област Пловдив в картата вече има въведени 40,381 компании с общ оборот от 26,999,825,000 лв.

Информацията в картата е интерактивна и подлежи на непрекъсната актуализация, позволява да се избира между представяне по брой заети лица или оборот, търсене по име на фирмата във всички или конкретно избран сектор, като предоставя информация за ЕИК, брой служители, приходи и нетен резултат на всяка една фирма. 

Пловдив е силен и по отношение на малките и средни предприятия /МСП/, които често се явяват гръбнака на икономиката. Най-голям брой и дял МСП се наблюдават в сектора на търговията, и ремонта на автомобили мотоциклети у нас.

Данните по области ясно показват, че най-развита в това отношение е София, последвана от Пловдив, Варна и Бургас - може да се каже, че това са “клъстери” на икономическата дейност за МСП у нас. В София се намират 29% от всички МСП, а в останалите най-големи градове са както следва – Пловдив (9%), Варна (8%) и Бургас (7%). Същите дялове се запазват и по отношение на броя заети лица в отделните области.

По последни данни в Област Пловдив има 39 025 малки и средни предприятия, в които работят 168 371 души.