Изложба за чудесата на гората показва Природонаучният музей

  • от PlovdivTime
  • 14:14, 03.01.2024

Природонаучният музей ще бъде домакин на гостуващата изложба „Чудесата на природата: от семе до гора“, която се открива на 5 януари от 18 ч.

Здравите гори са изключително важни за благоденствието на хората и природата. Освен дом на дивите животни, те осигуряват ни чист въздух, питейна вода, суровини, защита от наводнения, смекчаване на измененията в климата чрез улавяне на въглерода. Но продължителни суши, горещини, пожари и силни бури, следствие от климатичните промени, както и незаконният дърводобив и други човешки дейности, са голяма заплаха за тях. Повече от ясно е, че е жизнено необходимо за нас - хората, да обединим спешно сили в опазването на горите. За много от нас това често означава едно - залесявания! От тях обаче има реална полза само когато са спазени някои изисквания. Създаването на нови гори е далеч по-сложен и дълъг процес, отколкото предполагаме. Той нито започва, нито приключва с поставянето на фиданка в почвата.

Югозападното държавно предприятие ЮЗДП-ДП и природозащитната организация WWF България работят в партньорство за възстановяването на гори, устойчиви към климатичните промени, в защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. В рамките на проект LIFE Reforest ще бъдат залесени близо 1 милион фиданки.

В изложбата ще видите илюстрации на горски местообитания и техни представители от Ана Сокерова, Анелия Пашова, Асен Игнатов, Георги Пчеларов, Деница Пенева, Дина Рогатних, Ерик Даниел, Снежина Попова, Илия Бояров.