Гражданските договори в Община Пловдив - Кутията на Пандора за 2 млн. лева

  • от PlovdivTime
  • 20:49, 21.08.2020

2 млн. лева – толкова са средствата в бюджета на Община Пловдив на годишна база по перото за персонал по извънтрудови правоотношения. По-голямата част от тях са за граждански договори, а с всеки изминал месец парите за тях се харчат скоростно.

Скандалът с психоложката Диана Таскова, която взима двойно пари на своите щатни колежки в Община Пловдив, без да се знае какво прави, само открехва вратата на Кутията на Пандора. През годините това перо и тези пари винаги са били кацата с меда, в която се бърка, за да се задоволят нужди на близки до властта персони и „експерти”.

В същото време това е един от най-мощните демотивиращи фактори за всички други служители, които работят на трудови правоотношения.  Ситуацията е ясна – имаме експерти, които работят от понеделник до петък, от сутрин до вечер, получавайки заплати от 800-900 лева. В същото време в администрацията се появяват хора без конкурс, без да се знаят техните способности, а още повече какви са им функциите. За финал тези хора взима двойно повече пари от щатните служители.

През последните 9 месеца този феномен се забелязва във всички звена на администрацията в Община Пловдив, а отливът на експерти тепърва ще бъде все по-отчетлив. Всъщност проблемът с гражданските договори изникна още през юни. Тогава зам.-кметът Илия Кирчев внесе предложение в Общинския съвет, с което поиска 350 000 лева от парите от заема за „Райфайзен банк” да отидат за издръжка на подобен тип експерти. Предложението му бе бламирано от Общинския съвет, но няколко сесии по-късно парите бяха вкарани като „издръжка на администрацията”.

Още тогава TrafficNews пусна материал за начина, по който функционира общината и се наливат хиляди по експерти на граждански договори и такива по частни консултантски бюра, където парите се плашещо големи. Тогава бе ясно, че парите за това перо се харчат по-бързо, отколкото е заложено.   

На 29 юни изпратихме и запитване до Община Пловдив, с което трябваше да ни дадат отговори на въпросите, а те бяха:

1)Колко души са назначени с конкурс от началото на мандата, колко по проекти, както и колко граждански договори са сключени с физически лица. В това число влиза, както общата администрация, така и външните консултанти по различни проекти и общински звена, дирекции и ОП-та.

2)Колко са агрегатните показатели в бюджета, заложени в началото на годината за тяхната издръжка, и колко са изхарчени до този момент?

На няколко пъти от пресцентъра ни отговориха, че справката е прекалено обемна и в момента я изготвят. Близо 50 дни – отговор от пресцентъра нямаме. За това ще пуснем вече запитване по Закона за достъп до публична информация. Там по закон са длъжни да отговорят до 14 дни .

Колко пари са изхарчени по това перо?

В началото  на март заложените в бюджета средства за персонал по извънтрудови правоотношения са  1,8 млн. лева, а изхарчените средства по тях са 381 хил. лева. През юни тези пари стават 2 млн. лева, а изхарчените са 634 хил. лева. Само месец по-късно през юли изразходваните средства стават с 250 000 лева повече или 883 хил. лева.  От тези пари около 885 хил. лева са делегирани от държавата дейности, а останалите близо 1,2 млн. лева са от общинския бюджет за местни дейности.

Идеята им е  те да се ползват за експерти, с които администрацията не разполага. По презумпция те трябва да се ползват например за юристи по специфични дела, с които отдел „Правна” не разполага, а не за юристконсулти, които подписват вътрешните дела на администрацията. 

Пари за граждански договори е възможно да се ползват и от другите пера на бюджета, като се замаскират с определени дейности, именно и за това ни бе питането към пресцентъра на Община Пловдив.

Така например освен за външни експерти, които бродят от време на време по етажите на Община Пловдив, някои директори могат да получават скромната си заплата по трудов договор, подплатено с тлъст граждански договор.   Поради това сме попитали и колко възнаграждения от различни договори взимат директорите на ОИ „Старинен Пловдив”, дирекция „Правна”, общинските предприятие и другите началници в отделите.

Очаквайте продължение, ако Община Пловдив все пак благоволи да ни отговори!

P.S. Кметът на града Здравко Димитров  заяви пред пловдивска медия, че ще иска справка за всички граждански договори. Не е необходимо да разписва нова нареждане, а просто може да се възползва от отговора на въпросите ни, които се обработват от 50 дни в Община Пловдив.