Гражданската инициатива за парка от 81 дка кани Зико и собствениците на имота на съвместен брифинг

  • от PlovdivTime
  • 10:09, 02.01.2023

Гражданската инициатива „За ПАРКА” покани кметът Здравко Димитров и собствениците на парцела от 81 дка край Гребната база на съвместна пресконференция. Тя трябва да се състои от 11 часа в една от залите на Общинския съвет след извънредната сесия. По план кметът Здравко Димитров трябваше да се срещне с представители на фирмата „Тея инвест” по-късно в Общината и след това дадат брифинг. Ето и писмото, което от гражданското сдружение са пратили към Община Пловдив и частната фирма:

Във връзка с внесено заявление с предложенията ни, като местна гражданска инициатива (МГИ) За ПАРКА, учредена по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, в Общински съвет Пловдив на 23.12. 2012 с вх. № 22 VII-50, които предложения са подкрепени с подписите на 1179 граждани и са следните:

-          Отчуждаване на имот с идентификатор 56784.510.558 от собственика “ТЕЯ ИНВЕСТ” АД;

-          Промяна на предназначението на същия имот, възстановявайки първоначалното му преотреждане като Зона за обществено озеленяване „ОЗ“ в ОУП на гр. Пловдив,

и отчитайки големия обществен натиск по казуса, Ви каним да вземете участие в пресконференция, като наша съвместна такава, която да се състои на 03.01.2023 г., непосредствено след насрочената за същия ден сесия на ОбС, като за начален час предлагаме 11:00 ч., място – конферентната зала на ОбС Пловдив.          

От страна на Инициативния комитет на МГИ „За ПАРКА“ ще запознаем медиите с направения от нас  анализ на решенията, взети от ОбС – Пловдив по казуса с Парка, както и на всички относими документи, касаещи управлението на общинския актив в смесеното дружество, в продължение на единадесет години. Сключването на ипотека, цесия и продажба на имота, парирайки опитите на ОбС да го извади от активите на дружеството.

Ще изнесем данни относно замяна на имоти общинска собственост срещу обратното придобиване от страна на Община Пловдив на 50 дка от парка.

Считаме, че след наличие на две неизпълниени решения на ОбС Пловдив, касаещи връщането на имота като зелена сърцевина на парк „Отдих и култура” и възлагащи прекратяване на участието на Община Пловдив в смесеното търговско дружество, както и образуване на дело за връщането му – Реш. 43 и 325 от 2005 г. (второто неизпълнено от Кмета), е крайно неотложно, пловдивската общественост да получи отговори на висящите въпроси по подобаващ начин, с участието на всички засегнати страни.  Гражданите на Пловдив няма да позволят провеждането на непрозрачни ‚преговори‘ със собствениците на имота и облагодетелстването на големи строителни предприемачи, за сметка на общия интерес.

С уважение,                                                                                                                     

Членове на ИК на МГИ „ЗА ПАРКА“

Константин Бобоцов, Биляна Заранкова, Тони Стойчева, Павел Начев, Жени Петкова