Готов ли е Пловдив за посрещане на дъждовния сезон?

  • от PlovdivTime
  • 20:59, 28.09.2020


На територията на Пловдив има около 20 000 шахти. Според договора, почивстването на тези съоръжения се извършва по предваритеен график - по главните улици и булеварди на града това се случва всеки месец, а по вътрешно кварталните улици на всеки три месеца.Екипите, които следят за състоянието на отводнителните съоръжения заявиха готовност за посрещането на дъждовните периоди. Паралелно с това служители на "Чистота" работят интензивно по премахването на падналата листна маса. Често тя е причина за задръстването на шахтите и при по-интензивни валежи това води до наводнения. През периода на листопада за поддържането на чистотата в Пловдив се сформират и допълнителни екипи. Същото се касае и за екипите по поддръжка на шахтите, които в аварийни ситуации да бъдат в готовност да реагират.

По същество фирмата "КМД" ЕООД, която има сключен договор с Община Пловдив има задачата да почиства и поддържа дъждоприемните шахти, както и да възстановява повредените решетки. Контролът на тези дейности се извършва от Общинско предприятие "Чистота". Като допъление към това има сключено и споразумение за осъществяване на възлагането, отчитането и контрола на ОП "Чистота" при екстремни ситуации. Утвърдена е и схема за оповестяване при кризисни ситуации, възникнали в следствие на интензивни валежи. Предварително действията се планират съобразно представената метеорологична инфорнация и прогноза за времето на НИМХ-БАН.