Голям интерес от кандидат-студенти за прием в МУ-Пловдив

  • от PlovdivTime
  • 18:08, 25.02.2023

При изключителен интерес премина Ден на кандидат-студента, който организира Медицински университет – Пловдив. Над 200 младежи от цялата страна участваха в онлайн среща с председателите на всички изпитни комисии - по биология, химия, етика, скулптиране, социална медицина и здравен мениджмънт, както и председателят на техническата комисия и екипът на Кандидатстудентската кампания 2023. Те представиха детайлна информация за целия процес по кандидатстване и записване в МУ-Пловдив.

 „Медицински университет – Пловдив напълно заслужава вашето внимание и стремежа ви да станете част от академичната му общност. Вратите на нашия Университет са винаги отворени за младите, умни, смели и перспективни хора. Нашето желание е да ви помогнем да постигнете мечтите си“, каза зам.-ректорът по „Учебна дейност“ проф. д-р Ани Белчева, която е председател на Централната комисия и председател на Техническата комисия по приема на студенти тази година. 

За повече от 77 години МУ-Пловдив е обучил над 65 000 студенти от близо 66 страни от пет континента. 

Университетът дава практически познания на своите студенти в шест университетски болници. Това им предоставя шанс след дипломиране да започнат работа в университетска болница или в някое от останалите 40 лечебни заведения в града. Голям е интересът на работодателите и към денталните медици, фармацевтите, специалистите по здравни грижи и останалите възпитаници.

„Проектите ни с партньори от страната и чужбина са възможност за реализация и извън България. Дипломите на МУ-Пловдив се признават във всички страни-членки на ЕС и ЕИП. Студентите ни могат да използват пълноценно Библиотечно-информационния център. За тях са съвременните ни аудитории, общежития, спортни бази и симулационният тренировъчен център по медицина с различни манекени“, подчерта ректорът на МУ-Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева.

Тя заяви още, че Университетът е добре разпознаваем в десетки страни на света благодарение и на чуждестранните си студенти, както и на международните контакти със 150 университета от близо 35 държави.

В последните 5 години МУ-Пловдив се класира на първо място в обучението по професионално направление „Медицина“ в Рейтинговата система на висшите училища в България, а за 2022 година – и по направление „Обществено здраве“.

Ректорът благодари за активното участие на участниците в Деня на кандидат-студента в МУ-Пловдив и пожела успех на всички в предстоящата кампания.