Епископската базилика на Филипопол в краткия списък на SHARE Architecture Awards

  • от PlovdivTime
  • 16:34, 03.07.2024

Епископската базилика на Филипопол попадна в краткия списък на SHARE Architecture Awards в категория "Културно наследство", с която се отличават изключителни постижения в архитектурата в страните от Централна и Югоизточна Европа.

Tрансформацията на Епископската базилика бе осъществена със значителна подкрепа от Фондация „Америка за България“ и е свидетелство за силата на публично-частните партньорства. Проектът показва как историята и модерният дизайн са не само съвместими, но създават и живо публично пространство, в което древните мозайки съжителстват със съвременни културни и общности прояви.

Проектът е реализиран в периода 2014-2021 г. Трикорабният храм с дължина около 83 метра и ширина 36 метра е най-голямата базилика от 4-6 век в България. Построена е в началото на 4 век, а подовете ѝ са покрити с 2000 m2 мозайки. Проектът беше финансиран чрез публично-частно партньорство с приблизително 10 милиона евро.

Разположена източно от Форумния комплекс на Филипополис и южно от католическата катедрала „Св. Лудвиг“, базиликата е открита по време на спасителни археологически разкопки от 1982 до 1986 г., разкривайки почти половината сграда. Пълните разкопки са извършени през 2016-2017 г., а строителството  2018-2021г.  На обекта се работи многопланово – първоетапни и първостепенни са реставрационните и консервационни дейности в защитена среда със специална сграда , музеография, обзавеждане, разработване на посетителски център, оформяне на площадно пространство.

Така недвижимата културна ценност е успешно адаптирана в градската среда.  Посетителският център с креативния си експозиционен дизайн се превърна в магнит за жителите и посетителите на Пловдив, като същевременно е домакин на художествени и културни събития.

Музейният център стимулира културния туризъм и местната икономика, оставяйки дълбоко въздействие върху общността и насърчавайки местната гордост.

В списъка попадат и обекти в Гърция, Румъния, Косово, Кипър, Полша, Унгария, Албания