Екоминистърът: Проектът “Въча“ ще осигури на Пловдив чиста питейна вода

  • от Виктория Петрова
  • 18:41, 14.07.2020

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров - Ревизоро и кметът на Пловдив Здравко Димитров обсъдиха един от най- дългоочакваните проекти на Пловдив – за снабдяване с чиста планинска вода от каскада „Въча”.

Ревизоро подчерта, че проектът е изключително важен за града, тъй като той от една страна подсигурява на 100% водоснабдяването на целия район за следващите 50 години, а от друга служи за възможност водният ресурс да бъде разпределен правилно, тъй като освен питейно-битови нужди, трябва да бъде сигурно осигурена вода за напояване, промишленост и енергетика

„Сега имаме четири язовири край Пловдив, които са пълни средно около 95%. Проблем с водата сега няма и няма да има и до края на мандата, но ние трябва да мислим за бъдещето. Именно затова подкрепям реализацията на проекта „Въча“, който е от изключителна важност за осигуряването на чиста питейна вода за града, и ще я осигури за следващите минимум 50 години", посочи Ревизоро. 

Кметът на Пловдив и екоминистъра са обсъдили четири важни европроекта по линия на ОП „Околна среда“ - Интегриран проект за водите на Пловдив, Изграждане на компостираща инсталация за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци, Мерки за подобряване качеството на въздуха и намаляване нивата на ФПЧ10 от битовото отопление, Адаптация на климата. Коментирани бяха и приоритетните за следващият програмен период 2021 – 2027 г. проекти. 

Ревизоро подчерта, че тук се сблъсква със стари проблеми, които сега създават сериозни предизвикателства. За пример той даде сметищата. 

"Обсъдихме въпроса за затварянето и реколтивирането на сметището в Цалапица. Ние освен това не трябва да мислим само за зариване на боклук, но основно да го вложим в кръгова икономика, рециклиране. Има потенциал за това в Пловдив", подчерта Ревизоро. По думите на екоминистъра е много важно да се извърши и почистване на коритото на река Марица. Все още обаче няма хоризонт за осъществяването на тази комплексна цел. 

Министърът подчерта, че кметовете имат много сериозни ангажименти по поддържане коритата на реките и те работят активно в тази посока, за да се избегнат наводнения. 

По отношение на развитието на градовете, Емил Димитров подчерта, че Пловдив много прилича на София - "И в двата града сега се изгражда южната тангента, и двата града чакат вода от юг".

Припомняме, че днес финансовият министър Владислав Горанов обяви, че до седмица ще бъде пусната в ход процедурата за изграждане на отсечката от южната тангента на Околовръстното на Пловдив – от Скобелева майка, до караулката на Асеновградско шосе. Трасето е дълго около 4,5 км и ще е с 30 метра ширина.