Двойно повече нощувки в Пловдив спрямо 2022 г., основните туристи са турци и гърци

  • от Деница Иванова
  • 10:07, 18.03.2023

Двойно повече туристи са отседнали под тепетата през първия месец на тази година, в сравнение с януари 2022 година. Това показват данните, изнесени от Националния статистически институт.

Става ясно, че общият брой на нощувките във всички места за настаняване в Пловдив и областта възлиза на 85 000, или с 41.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 72 000 от тях са реализирани от български граждани, a 13 000 от чужденци.

През януари тази година в Пловдив и областта са функционирали 222 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6 000, а на леглата почти 12 000. Общият брой на местата за настаняване, функционирали през този януари се увеличава с 11.6%, а леглата в тях - с 13.9%.

В хотелите с по 4 и 5 звезди са отседнали повече чуждестранни граждани -63.5%, докато българите са 40.2%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28.9% от нощувките на чужденци и 34.4% на български граждани, докато в останалите места за настаняване с 1 и 2 звезди, тези дялове са съответно 7.6 и 25.4%.

Най-много чужденци, посетили област Пловдив, са граждани на Турция - 29.5%, Гърция - 10.9%, Германия - 6.5%, Румъния - 5.4% и Италия - 4.1% от всички пренощували чужденци в областта.

Приходите от нощувки в област Пловдив през този януари достигат 5.5 млн. лв., като от български граждани те са 4.6 млн., а от чужди - 0.9 млн. лева. В сравнение с януари 2022 г. е регистрирано увеличение на приходите от нощувки като цяло с 61.9%, като от чужди граждани то е с 94.3%, а от български граждани - с 56.8%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари е 23.2%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 32.7%, следвана от тези с 3 звезди - 20.6% и с 1 и 2 звезди 17.0%. Като цяло заетостта на леглата се увеличава спрямо януари 2022 г. с 4.6 процентни пункта. При местата за настаняване с 1 и 2 звезди увеличението е с 6.3 процентни пункта, при тези с 3 звезди - с 5.9 процентни пункта, докато при тези с 4 и 5 звезди има ръст от 3.2 процентни пункта.