Дом за Пловдивската опера към бъдещата власт: Спешен ремонт на Концертна зала и нова сграда

  • от PlovdivTime
  • 17:08, 18.09.2023

Ръководството на фондация Дом за Пловдивската опера написа открито писмо до гражданите на Пловдив, сегашното и бъдещото управление на града, Министерството на културата, Народното събрание и президента на Република България.  В него отново се повдига темата за ремонта на Концертна зала и построяването на сграда на музикалната институция под тепетата.

Ето го пълния текст:

„Преди седем години и половина чрез подписите на 15 000 от Вас получихме подкрепа и мандат за каузата – създаване на Дом за Пловдивската опера. Едноименната ни фондация възкреси една стара мечта на гражданите на Пловдив за приютяване на, вероятно, най-добрата българска оперна трупа на собствена сцена в своя град. С това писмо искаме да благодарим и се отчетем за доверието на съгражданите и медиите за свършеното, проблемите и предстоящото.

През тези години разчитахме на Вашата подкрепа, като проведохме шест срещи за обсъждане на наши и Ваши идеи за пътищата за постигане на целта ни.

Изпратихме 67 писма до Община Пловдив, Общински съвет Пловдив, Министерства на културата, финансите, Министерски съвет, Народното събрание, Президента и Европейската комисия и др.Проведохме 97 срещи с представители на Община Пловдив, Министерство на културата, Народно събрание.Събрахме медиите на 9 пресконференции.

Излязохме с три декларации за развитието и резултатите на нашата кауза.

Безплодна остана кореспонденцията ни с 3-ма министри на културата. Единичните срещи, които имахме с министрите Вежди Рашидов и Боил Банов завършиха с празни обещания. Министър Атанасов, даже не си направи труда да ни отговори. Проведохме пет резултатни срещи с министър проф. Велислав Минеков, които завършиха с подписване на Меморандум за изграждане на сграда за Пловдивската опера между Министерството на културата, Община Пловдив и Фондация „Дом за Пловдивската опера“. Предложеният от кмета Здравко Димитров парцел до Колодрума не се одобри от Министерството на културата и обществеността като неподходящ.

С помощта на Вас пловдивчани, създадохме пътна карта за конкретните стъпки за реализация на идеята, в т.ч. посочихме и подходящи парцели.

Сдобихме се с три нереализирани решения на Общински съвет Пловдив, в които той: дава съгласие да бъде построена сграда – център за музикално и сценично изкуство; отрежда парцела под сградата на пл. „Централен“ 1 за построяване на центъра за музикално сценично изкуство; дава съгласие за провеждане на конкурс за обемно-пространствено решение за изследване на възможността за изграждане на сградата в част от парцела на бившия „Партиен дом“.

Арх. Илко Николов, член на Съвета на фондацията, направи идейна архитектурна разработка за сграда - „Център за музикално сценично изкуство” в парцела на пл. „Централен“ №1, както и втора в свободното пространство на югозапад от Концертна зала и сградата с цел запазване на основната сграда.

Настояхме и успяхме да се „преборим“ да се осигурят 10 млн. лева бюджетни средства за 2022 г. за ремонт и реконструкция на Концертна зала-Пловдив чрез Министерство на културата. За съжаление, въпреки обявената и приключена обществена поръчка, все още нее избран изпълнител на ремонта и реконструкцията на Концертна зала, която вече 7 години се руши и стана илюстрация на вопиюща безстопанственост и безкултурие в центъра на Европейската столица на културата2019.Необходимо е изключително спешно да се реши въпроса с ремонта на Концертна зала, защото осигуреното финансиране може да се „пренасочи“ за други цели.

Тези резултати не ни задоволяват, нито обезсърчават. Ние сме убедени, че просветени политици и управленци би трябвало да осъзнават значението на културата за развитието на обществото, града и държавата и да поставят в предните места на своите задачи създаване на подходяща инфраструктура за културата. За град Пловдив това означава изпълнение на ангажиментите на Община Пловдив и Министерството на културата по Меморандума от 28.11.2018 г., в частност определяне подходящ парцел за сграда за опера от Община Пловдив, финансиране и провеждане на международен архитектурен конкурс от Министерство на културата. Изграждането на сградата може да стане национален проект с решение на МС при подкрепа на Народното събрание. За реализацията са нужни политическа воля и отговорност, а не безидейни и бездейни политици.

Уважаеми съграждани и сънародници,

За тези седем и половина години единствената безрезервна подкрепа получавахме само от Вас и от местните и национални медии, докато институциите, симулирайки съпричастност, бездействаха. Пропиляно беше от институциите ценно обществено време в нищоправене!

За това и от Ваше име искаме да се обърнем към: представителите на централната изпълнителната и законодателната власт (министри на културата и финансите, депутати, областен управител), президентството; към местната – сегашна и бъдеща, власт да положат усилия за превръщане на каузата ни в национален проект. Пловдивската опера заслужава да има своя сцена така, като я имат останалите оперни театри в страната.

Необходимо е изключително спешно да се реши въпроса с ремонта на Концертна зала, защото осигуреното финансиране от 10 милиона лева може и да не го бъде.

Обръщаме се към институциите – Община Пловдив, Общински съвет Пловдив, Министерство на културата и Народно събрание в лицето на пловдивските депутати - сега е необходима политическа воля, интелектуална мощ и конструктивно взаимодействие в интерес на гражданите на Пловдив.

Обръщаме се и към всички тези, които ще се кандидатират на местните избори с въпроса и теста: Заслужава ли най-старият жив град в Европа, заслужава ли Европейската столица на културата за 2019 да има сграда за своята Опера?”

                                                                               

Kоментари

коментар
Донка
19:37, 19.09.2023
Отговор

Постройте Дом на Пловдивската Опера и ни я дайте да я експлоатираме.Ние от едноименната фондация.Наглеци