Дискусия за висшето образование ще се проведе в МУ-Пловдив

  • от PlovdivTime
  • 17:23, 22.06.2022

Медицински университет – Пловдив ще бъде домакин на Работната среща на Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ на КНСБ с ректорските ръководства на висшите училища в Пловдив. Тя ще се проведе на 23 юни, четвъртък, от 13 часа в Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.

То ще премине при следния дневен ред. В 13.15 часа – представяне на НБС „ВОН“ - КНСБ – докладва доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, Председател на НБС ВОН – КНСБ. От 13.45 до 14.30 ч. - Дискусия на тема „Държавен бюджет 2022 - последствия за академичната общност от § 17 от Закона за държавния бюджет ипериодична оценка (атестация) на научно-преподавателския състав от висшите училища. Предстояща актуализация на средствата за издръжка на обучението в държавните висши училища и увеличаване на стипендиите на докторантите“.