Делегация от МК, МОСВ и експерти бранят статута на Стария Несебър на сесия на ЮНЕСКО в Рияд

  • от PlovdivTime
  • 20:08, 07.09.2023

Министерският съвет прие решение, с което одобри проекта на позиции и състав на правителствената делегация на Република България за участие в 45-ата разширена сесия на Комитета за световно наследство на ЮHECKO в Рияд от 10-25 септември. Материалите бяха съвместно внесени за разглеждане на заседанието на Министерския съвет от Министерство на културата, Министерство на околната среда и водите и Министерство на външните работи.


Представител на правителството на България в делегацията е министърът на културата г-н Кръстю Кръстев, ръководител на делегацията е заместник-министърът на културата арх. Чавдар Георгиев. В делегацията са включени представители на Министерство на културата, Министерство на околната среда и водите и Министерство на външните работи, Община Несебър, както и експерти от научни институти.

Най-важната задача на делегацията ни ще бъде да защити статута на Стария град на Несебър като недвижима културна ценност от световно значение. Заради прекомерното строителство и липсата на План за опазване и управление от ЮНЕСКО искат да включат паметника в списъка на обектите в риск.

Основните функции на Комитета за световно наследство на ЮHECKO са: Да определя културни и природни ценности с изключителна универсална стойност, които трябва да бъдат защитени по силата на Конвенцията, и да вписва тези ценности в Списъка на световното наследство; Да следи за състоянието на опазването па ценностите, вписани в Списъка на световното наследство и да решава кои ценности, включени в Списъка па световното наследство, да бъдат вписани в Списъка на световното наследство в опасност или да бъдат извадени от него; Да решава дали дадена ценност може да бъде заличена от Списъка на световното наследство; Да разглежда молби за международна помощ, финансирана от Фонда за световно наследство.

Комитетът се състои от представители на 21 държави с четиригодишен мандат, избрани на сесията на Асамблеята на Конвенцията за
опазване на световното културно и природно наследство. България е член на Комитета за периода 2021-2025 г. Членовете на българската делегация ще изложат позиции на България по различни важни за страната досиета.