Дават 9 млн. лева за нова сграда на ОУ „Кн. Александър I”, строителството съвпада с пробива на Водната палата

  • от Благовест Андонов
  • 16:30, 12.01.2022

Община Пловдив пусна обществена поръчка за 7,2 млн. лева без ДДС за строителството на нова сграда на ОУ „Княз Александър I”. Школото ще се помещава в двора на Хуманитарната гимназия, в която в момента се обучават децата от основното училище.

Поръчката е на инженеринг, като е разделена на четири дейности – изготвяне на ПУП, идеен инвестиционен проект и технически и работен проект. Втората дейност е за упражняване на авторски надзор по време на строителството, а третата е са самите строително-монтажни работи на училищна сграда,пише TrafficNews.

Последната е позиция е за  оборудване,  облагородяване на двор и изграждане на спортна зала. По първите три дейности има осигурено финансиране, което е от държавния бюджет. Само за последната Общината няма гласувани средства, но те ще бъдат осигурени към края на завършването на строителството на сградата.

Заданието на поръчката е разработено на база направено проучване сред служителите на ОУ „Княз Александър I“. Целта е превръщането на училището в модел на съвременно училище, с високо качество на образование, модерно конкурентно способно училище за развитие на дигитални, социални и граждански компетентности, чрез актуални стратегии и интерактивни методи и средства на преподаване, подготвящи активни социално отговорни личности.  В училището ще се обучават 750 деца в 30 паралелки от първи до седми клас.

Строителството на новата сграда на школото ще съвпадне с изграждането на пробива под Водната палата, за което също върви обществена поръчка. Това означава, че районът около Хуманитарната гимназия ще се превърне в строителната площадка за поне 2 години, а преминаването и достигането до там ще бъде изключително затруднено.