Четити пловдивски училища получават спортна инфраструктура

  • от PlovdivTime
  • 15:31, 17.08.2022
Четири общински училища ще получат нова или обновена спортна инфраструктура по „Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища“ на Министерство на образованието и науката.
 
Нови открити комбинирани спортни площадки ще бъдат изградени в езиковите гимназии "Иван Вазов“ и "Пловдив". Те ще бъдат със специализирана спортна настилка и разграфени на спортни полета за хандбал, баскетбол и волейбол. На място ще бъде монтирано и оборудване за съответните спортове.
С нова спортна инфраструктура ще се сдобие и Средно училище "Св. Паисий Хилендарски", където се предвижда изграждането на две обособени игрища за волейбол.
 
Основен ремонт ще бъде извършен на площадката за спорт в двора на Математическа гимназия "Академик Кирил Попов". На мястото на съществуващата асфалтова площадка предстои да бъде изградена комбинирана такава със специализирана настилка, включваща в себе си игрище за хандбал и футбол на малко поле.
Предвижда се изпълнението на дейностите по програмата да се реализира през 2023 г.
Привлечените инвестиции ефективно ще допълнят положените от Община Пловдив усилия в рамките на три поредни години, в които администрацията предоставя финансова подкрепа за изграждане или ремонт на спортни площадки и облагородяване на дворни пространства в общинските училища.
 
През 2020 и 2021 г. по общинската програма са финансирани 24 образователни институции с общо 746 799 лв. Програмата продължава да се изпълнява и през настоящата година като се предвижда подобряване облика на спортните площадки и облагородяване на дворните пространства в 14 училища.