Бутат склада на Даниел Шаки в Тютюневия град в почивния ден

  • от PlovdivTime
  • 19:49, 09.10.2022

Събарят склада на Даниел Шаки на ул. „Г. М. Димитров” 29 в Тютюневия град,  съобщи арх.  Петкана Бакалова. По думите ѝ строителите демонтират ръчно стени и режат армировка. Щом са забелязали, че ги снимат, те са напуснали мястото.

Складът на ул. „Г. М. Димитров” 29  бе един от петте обекта, на които на 2 септември Специализираният експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности даде статут – в случая като единична недвижима културна ценност.

Сградата обаче и преди това имаше статут, тъй като попада в обхвата на групов археологически и  архитектурно-строителен паметник на културата, паметник на урбанизма и културния пейзаж историческа зона „Филипопол-Тримонциум-Пловдив” –система от улични ансамбли по ул. „Иван Вазов и ул. „Цанко Дюстабанов”, обявен с протокол №5 от 20 май 2000 г. на Националния съвет за опазване на паметниците на културата.

В последствие от всички складове, гласувани на съвещанието на СЕСОНКЦ, заповед за даване на статут бе издадена само за този на бул. „Христо Ботев” 57.

Проектът за склад за депозит на тютюн е на арх. Стойко Стойков и арх. Борис Градинаров от 1924 г. и е част от други такива сгради с подобни функции.  Тяхната устройствена значимост е отчетена и утвърдена с проектантското решение от арх. инж. Йосиф Шнитер, изработил първия регулационен план на Пловдив в периода 1887 – 1891г. и приет 1896 г.


Актуалното състояние на склада от дрон

Новите квартали в плана на Шнитер са били замислени като жилищни, но близостта им с гарата, наличието на свободни терени и възможността за окрупняване на имотите, са причина в началото на 20. век на това място да започнат да се появяват производствени и складови сгради. Развитието на града като важен център за индустрията в началото на ХХ век води в него множество български и чуждестранни фирми - италиански, немски, холандски и гръцки. Сгради, свързани с тютюнопроизводството има и в други градски части, а най-застъпено е присъствието им в зоната на север от гарата, в която се формира ансамбъл от „Сгради на тютюневата индустрия“.

„Средата, в която е изграден складът, заедно с прилежащите ѝ сгради,  е била предимно с производствени функции, със средноетажни сгради, изявени примери на индустриални обеми, емблематични за  Пловдив като през годините на експлоатация и развитието на града, е изменена в жилищна и обществена. Жилищните сгради са предимно навътре в имота, разположени самостоятелно, а производствените обеми са на улична регулация”, пише в досието на склада. 

Първоначално собственикът на имота Даниел Шаки е предвиждал да изгради „Склад за колониални стоки“ (заглавие на архивен проект – ДА, гр. Пловдив), като в последствие променя идеята си и строи „Склад с работилница за сортиране на тютюн“. Изменението е внесено за съгласуване в Община Пловдив през 1923 г., а на 11.08.1924 г. е издадено разрешение.

Съгласно първоначалния проект, сградата е с две крила, Г- образно разположени по вътрешните граници на имота. На ъгъла на двете улици  е предвидено да се построи двуетажна кантора и жилищна сграда на собственика. През 1924 г. тази сграда се предвижда на ул. „Иван Вазов“ № 60, а в окрупнения имот остава само производствената функция. Същата година, поради недостиг на материал, се изгражда само вътрешното крило на склада, по съгласувания вече проект на едно от най- изявените архитектурни бюра за периода „Стойков и Градинаров“. То представлява четириетажна сграда с обща площ 1056 м2.  След това същата година в двора се изгражда двуетажна свободностояща сграда с площ 166м2 и с гаражи на първо ниво, последвана от двуетажна издължена сграда с лице към ул. „Цанко Дюстабанов“ и с функция на гостилница за работниците в Тютюневия склад.


Състояние в момента на фасадите

През 1926 г. се строи и второто крило на тютюневия склад – по дължината на ул. „Д-р Г. М. Димитров“.  В двора са построени тоалетни за работниците и постройка за шофьорите с гараж.

Съгласно направеното проучване, към 1936 г. сградата е собственост на Акционерно дружество „Братя Спирер и Сие“, Даниел Шаки е тяхно упълномощено лице.

Припомняме, че източното крило на сградата бе разрушено през 2009 г. при събарянето на сградата, също бивш тютюнев склад, в  съседния имот. След пожар през август 2016 г. от сградата са останали частично зидовете от запад, север и юг в аварийно състояние. Напълно е премахната двуетажната постройка на юг от склада.


Състояние след пожара

От постройките в имота е запазено последно изграденото, успоредно на ул. „Г.М. Димитров“ ,както и гостилницата, която след 2009 г. е с нови жилищни функции. През 1993 г. чрез  проведена  регулационна промяна крилото, построено като първи етап, е отделено в УПИ I административна сграда, кв. 162 и впоследствие  в периода 2007-2009 г. е  разрушено. През същия период промени претърпява и сградата на гостилницата - подмяна на покрива и покривната конструкция, надстрояване, както и уличната, южна фасада от към ул. „Цанко Дюстабанов“- промяна в отворите, в следствие на новата, жилищна функция.

„Складът на Даниел Шаки представлява важна част от наследството на града и страната по отношение на тютюнопроизводството. Той е част от системата от тютюневи складове и фабрики в града, които са стимулирали икономическия възход на Пловдив преди Втората световна война. След 1944 г. сградата става част от  тютюневия монопол и продължава да функционира.  Обектът е важен пример за обществените процеси в България след 1900 г. и носи информация за развитието на обществото, неговите идеали и стремежи в продължение на един век”, категорични са специалистите.