Безработицата в Пловдив расте! Над 20 хиляди са само официално останалите без работа

  • от Виктория Петрова
  • 10:31, 21.08.2020

Кризата удари сериозно заетостта в Пловдив и областта. За времето от началото на пандемията COVID-19 до средата на август в Бюрата по труда са регистрирани 20 067 души, а едва малко над 9500 са отписани след постъпване на работа. Така над 10500 души официално са останали безработни.

Проблемът е, че тези цифри далеч не отразява истинските параметри на трудовата криза в Пловдив. За да влезе човек в статистиката трябва задължително да се регистрира в бюрото по труда. Много от гражданите обаче нямат право, тъй като са взимали обезщетения в даден момент през последните години. Това ги демотивира да се запишат в Бюрата, а така броят на безработните намалява, пише TrafficNews

Броят на заетите обаче със сигурност чертае тенденцията – в национален план коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години намалява с 3.3 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. и е едва 67.4% от населението. Впрочем в групата на т.н. „заети“ попадат лица, които полагат платен труд поне 1 час, хората в майчинство и други отпуски.

Безработицата в страната расте с 1.7% спрямо 2019 до 5.9%, а т.н. икономически неактивни на възраст от 15 до 64  /не са заети, не са и безработни – т.е. не търсят активно работа/ се увеличават до 1,253 милиона, или 28.3% от населението в същата възрастова група.

В национален мащаб трудовата заетост в Пловдивска област е най-пострадала след тази в София, тъй като районът е бързоразвиващ се както по отношение на услуги, така и на индустрия. След сериозен удар по сектори като туризъм, резултатът е показателен. Най-развитите области са и най-засегнати, като след Пловдив са Благоевград, Варна и Бургас.

Наетите лица само по трудово и служебно правоотношение през януари 2020 за Пловдивска област са били 223 655 души, докато през юли са едва 212 865.