Бетонирана на улицата кашпа застрашава туристи и автомобили в Стария град

  • от Мария Луцова
  • 12:53, 21.09.2023

Бетонирана на ул. „Константин Стоилов” 40 кашпа застрашава живота на преминаващите туристи, рискувайки да счупят крак или да катастрофират. Такъв сигнал достигна до редакцията ни. Ето какво пише читателят:

„Десетки български и чуждестранни туристи в Европейската сторица на културата 2019 минават ежедневно през това оживено място, рискувайки да си счупят крак или да катастрофират. 

Според записи на камерите в района и сигнали на жители от околните къщи до компетентните институции, автор на деянието е Хаик Таквор Гарабедян, живеещ в непосредствена близост на ул. „Константин Стоилов“ № 40, с цел кашпата да играе роля на преградно съоръжение за недопускане на автомобили пред и около дома на посоченото лице.

Същият пловдивчанин се прочу и миналата година, когато беше завързал с ръждив синджир за съседното дърво товарно полуремарке, отново с идея запазване на парко място.

Според съседи, въпреки че живее самичък, Хаик Гарабедян незнайно как разполага с издадени 4 пропуска и е превърнал Стария град в безплатен паркинг.

В писмото си нашият читател пита:

- Има ли разрешение за поставяне на преместваем обект съгласно  Закона за устройство на територията и  наредбите на Общината, като   Наредба за  реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, тъй като уличното и тротоарните платна са публична общинска собственост;
- В нарушение ли е на Наредба  2 за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Пловдив и изброените в нея други нормативни актове;
- Представлява ли реална опасност за преминаващите автомобили и пешеходци в зоната на улиците „Константин Стоилов“, „Крикор Азарян“ и  „Васил Кънчев“;
- В разрез ли е с правилата, установени с цел опазване и съхраняване на облика на Архитектурно-исторически резерват „Старинен Пловдив“;
- По същността си представлява ли ярък израз на незачитане на установения регулаторен режим.

 „Въпреки многобройните сигнали, подадени до Общински Инспекторат, ОП “Организация и контрол по транспорта“ и Община Пловдив-Район Централен, вече втори месец никой не е предприел действия по санкциониране на нарушителя и премахване на бетонираната кашпа”, пише още читателят.

Справка в район „Централен” показва, че на адреса на ул. „Константин Стоилов” 40 има регистрирано семейство Гарабедян. Там се води, че живее майка с три деца.

„Във вторник получихме сигнала за въпросната кашпа. Екипът ми работи по случая. Според мен тя е поставена по-скоро да не допуска коли да е изкачват по близката малка уличка, а не толкова, за да не се паркира на тротоара. Проблемът с колите в Стария град е сериозен. Видно е, че е пълно с коли.  Само ще спомена, че колата на район „Централен” няма карта за достъп там”, коментира районният кмет Георги Стаменов.

Директорът на ОКТ Георги Стоилов също коментира казуса: "Запознат съм със случая. Не ми е много ясно как на някой може да му хрумне да направи такова нещо - да си монтира кашпа на улицата. Само ще кажа, че по Наредба има санкция за подобни действия и тя никак не е малка". 

След проверка той уточни, че наистина за въпросния имот на ул. "Константин Стоилов" 40 има издадени четири пропуска за автомобили.

"Къщата на този адрес е с четири нотариални акта на 3 собственици. За всеки от тези нотариални актове ние сме издали пропуск", обясни Стоилов.