Архитекти и експерти обследват състоянието на Братската могила в Пловдив

  • от PlovdivTime
  • 19:30, 03.06.2024

Архитекти и експерти ще обследват състоянието на Братската могила по поръчка на Община Пловдив. 

Мемориалният комплекс“ е изграден по проект на скулптора проф. Любомир Далчев и архитектите Любомир Шинков и Владимир Рангелов. Монументът символизира тракийска могила, а погледнат отгоре наподобява стилизиран каменен венец. Дългата 90м скулптурна композиция е посветена на борбата за Освобождението от османска власт, Съединението на България, Септемврийското въстание и антифашистката борба. В средата на паметника е горял "вечен огън". Пространството пред Братската могила е едно от популярните места за отдих и забавления в града. През последните няколко години, особено в годината на титлата Европейска столица на културата -2019 и след нея, там се проведоха множество културни инициативи – състезания, концерти, детски празници, изложби и др. Мястото бе използвано и за създаване на няколко филмови продукции от чуждестранни компании.

За Братската могила днес се грижи Историческият музей, а Общинското предприятие "Чистота" поддържа гранита отвън и премахва графити. Могилата е отворена за посетители от понеделник до събота включително.

В миналия мандат с помощта на кмета на район „Западен“ Димитър Колев и отдел „Култура“, монументът бе изцяло пребоядисан, монтирано бе видеонаблюдение на стойност около 10 хил. лева – отвън и отвътре. От тогава вандалските прояви са значително по-редки, няма и нови графити“, разказа директорът на РИМ Стоян Иванов.

В края на миналата година, Община Пловдив възложи на РИМ да организира цялостното конструктивно обследване на сградата. За целта в бюджета на музея бяха гласувани средства в размер на 73 500 лв. В момента експертите от музея, заедно с група архитекти извършват конструктивното обследване. То е разделено на два етапа. В Етап 1 се изследва реалното състояние на могилата, взимат се проби от стените, прави се геодезично, архитектурно и конструктивно обследване, като в края на юни, когато приключи договора, експертите ще представят доклад-становище какви проблеми има и предписание  какви мерки трябва да се предприемат. Етап 2 включва изготвяне на проект и КСС. Така при актуализацията ще знаем какъв финансов ресурс е необходим, за да може той да бъде осигурен и да се пристъпи към изготвяне на техническо задание и обявяване на обществена поръчка, какъвто е закона“, коментира заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов. Той допълни, че след ремонта по укрепване на съоръжението, ще се пристъпи към Етап 3 – възстановяване на скулптурните композиции. Счупените части и елементи от тях в момента се съхраняват в музея. Когато се извършат дейностите по укрепване и се възстановят композициите, община Пловдив ще организира обществен дебат, относно възможностите за разширяването на функционалностите на сградата.

По договора за предварително проучване на обекта „Мемориален комплекс Братска могила“, в част Архитектурна се извършва: проучване на документация, заснемане, включващо ситуация, разпределения на ниво скулптурна галерия и ниво площад, софит, вертикални разрези, фасади, характерни детайли, изследване на патологиите, фотодокументация, изработване на задание за проектиране и др. Част „Конструктивна“ обхваща техническото обследване по отношение на установяване на якостните и деформационните свойства на материалите и др., които ще завършат с обобщени препоръки за възстановяване или усилване на отделните конструктивни елементи и групи от такива.

„ Паметникът е открит официално на 9 септември 1974 г. в чест на 30-годишнината от деветосептемврийския преврат. След 1989 г. монументът е ограбван няколко пъти, като металните елементи от скулпторите се съхраняват в хранилищата на комплекса. През 2010 г. е имало инициатива за реконструкция на паметника в закрит арт център и концертна зала, която не е реализирана. Щастлив съм, че сега община Пловдив е предприела конкретни и реални дейности за възстановяване на мемориалния комплекс“, каза още Стоян Иванов.