Административният съд отхвърли глобата от 15 бона за съборения склад “Ориент Табако“

  • от Мария Луцова
  • 12:44, 10.11.2023

Административен съд-Пловдив отмени решение на Районния съд за налагането на глоба от 15 000 лв. на собствениците на склада "Ориент Табако" - фирма "Одрин 8" ЕООД. Инвеститорите Александър Николич и Георги Бранеков са санкционирани за неспазване на чл. 71, ал. 1, т. 1 от Закона за културното наследство, който посочва, че собствениците на сгради недвижима културна ценност са длъжни "да полагат необходимите грижи за тяхното опазване, съхранение и поддържане в добро състояние".

Всъщност наложената глоба с наказателно постановление на министъра на културата от 14 юни 2022 г. е за имуществена санкция от 23 000 лв., тя обаче е редуцирана от Районния съд в Пловдив с решение от 25 май 2023 г. Според чл. 197, ал. 1 от Закона за културното наследство санкцията за безстопанственост на сграда с категория национално или местно значение за юридически лица е от 15 000 до 30 000 лв.

Собствениците на фирма "Одрин 8" ЕООД оспорватрешението на Районен съд-Пловдив. е посочват, че има допуснати съществени процесуални нарушения. Такова нарушение открива и Административният съд - в съдебното дело като ответник на Николич и Бранеков е посочено Министерството на културата, а не министърът на културата, който е издал и подписал Наказателното постановление.

Затова Административният съд връща за ново разглеждане делото в Районен съд-Пловдив. Решението не подлежи на обжалване. Това е едно от делата, които инвеститорите водят през годините.

Историята на полусъборения склад е много дълга и изтъкана от противоречия. На 3 март 2016 г. тежки машини започнаха да бутат "Ориент Табако". Разрушението бе спряно с жива верига от пловдивчани. След като със заповед на прокуратурата багерите бяха извадени от обекта, а останките бяха обезопасени с висока метална ограда, започнаха битките в съда. Собствениците на "Одрин 8" ЕООД Александър Николич и Георги Бранеков застанаха на подсъдимата скамейка в Окръжен съд-Пловдив. На 17 октомври 2018 г. магистратите ги обявиха за невинни за събарянето на склада. Мотивите бяха, че според представените в съда документи, сградата няма статут на паметник на културата. Апелативен съд - Пловдив потвърди това решение през пролетта на 2021 г., но прокуратурата отново протестира присъдата - този път пред ВКС.

През лятото на 2021 г. пък ВАС окончателно реши съдебната сага за укрепването на склада на „Одрин 8”. Решението на съда влезе в сила от 20 юли и до края на август собствениците трябваше да го укрепят. Това не се случи. Все пак в края на 2021 г. собствениците предприеха действия по разчистването и укрепването на склада.

В началото на 2022 г. пък излезе решението на Върховния касационен съд, с което магистратите окончателно потвърдиха отсъденото от Апелативен съд-Пловдив, че Бранеков и Николич са невинни по всички обвинения.

През април 2022 г. ВАС съд осъди Националния институт за недвижимо културно наследство да заплати 6450 лв. на собствениците на склада „Ориент Табако” в Пловдив. Парите са за направени съдебни и деловодни разноски от фирмата стопанин - „Одрин 8” ЕООД. Със същото решение ВАС отмени и обяви за незаконосъобразна Заповед №РД-4 от 28.01.2016 г. на директора на НИНКН (тогава арх. Даниела Джуркова), с която е одобрено Приложение№1 – Списък с регистрирани и декларирани обекти на недвижимо културно наследство на гр. Пловдив – бележки по данни от декларационни писма, както и е констатирана фактическа грешка в т. 362 от съществуващия списък на недвижимите културни ценности в Пловдив. Там на мястото на склада на „Ориент Табако” е описана друга сграда.

Именно на базата на отсъденото от ВАС Административният съд на Пловдив отхвърля отказа за съгласуване с решението си от 16 март 2023 г.