784 851 лв. за развитието на туризма в Пловдив

  • от PlovdivTime
  • 15:10, 16.02.2021

Тежък дебат за туризма, начините , по които Община Пловдив рекламира града, и визията за развитието на сектора през 2021 г. имаше на сесията на Общинския съвет по време на приемането на отчета за 2020 г.и новата годишна програма. Част от общинските съветници призоваха за повече активност в социалните мрежи, където има много неразгърнат потенциал. Дори предложиха да се наемат външни фирми, които да подпомогнат с експертиза екипа на ресорния зам.-кмет Пламен Панов.

Споровете достигнаха своя ненадминат връх с изказването на червения съветник Николай Радев, който обяви, че рекламата трябва да е такава, че като отвориш консерва Копърка, на нея да пише Пловдив.

В отчета си зам.-кметът Пламен Панов подчерта, че макар и тежка година за сектора, в месеците, когато държавата е била отворена за събития, Пловдив е успял да възстанови до 90 процента туристопотока си благодарение на множеството фестивали, проведени в периода август-октомври.

Ето какви са цифрите, които показват ситуацията за миналата година.

Драстичен спад  на посетители - от 663 113 през 2019 г. на 168 732 през 2020-а, отчита Община Пловдив. Това са данните от отчетите на Общинския институт „Старинен Пловдив”, Историческия, Етнографския, Археологическия и Природонаучния музеи, Градската галерия и културен център „Тракарт”. Сривът е в резултат на въведеното извънредно положение в България, когато културните институции в големи периоди от време останаха затворени.

Съвсем резонно най-драстичен е спадът от чужди посетители – от близо 197 000 лв. на 26 000.

Броят на реализираните нощувки е 229 453, от тях 69 958 от чужденци. Пренощувалите лица са 120 996, от тях 27 169 чужденци. Реализирани са приходи от нощувки на стойност 11 874 864 лв.

Независимо от трудната ситуация за туристическия сектор от общината отчитат, че Пловдив остава вторият най-посещаван град след София и е едни гърди напред пред прекия си конкурент Велико Търново.

В Програмата за туристическия сектор за 2021 г. са предвидени 180 000 лв. за различни събития от местно и национално значение – инфо турове, кръгли маси, изнесени заседания. 80 000 лв. от тях ще бъдат за възлагане на организацията на събития с туристическа насоменост на външен изпълнител, съгласно методология за проектно финансиране. 25 000 лв. за откриващото събитие на Епископската базилика, 50 000 лв. за Националната среща на общините и туристическия бранш, 25 000 лв. за журналистически турове. Заложени са повече от 500 000 лв. за реклама, както и 22 000 лв. за разработване, поддръжка и оптимизация на туристическия портал.  

Общият бюджет е 784 851 лв.

По време на сесията на Общинския съвет бе гласувано и предложението на подчинението на зам.-кмета Пламен Панов да бъде разкрит отдел „Туризъм”, който ще е с петима служители.