20% от предприятията в Пловдивско са работили на загуба през 2020-а, крайният финансов резултат за областта - на плюс

  • от PlovdivTime
  • 20:13, 10.01.2022

Близо 20 на сто от предприятията в Пловдивско са работили на загуба през 2020 година. Това показва годишният отчет на Националния статистически институт за областта, в който са представени общо 39 576 нефинансови предприятия.

Най-голяма загуба са претърпели микропредприятията или иначе казано там, където работят до 9 души персонал. Те заемат около 65% от общия дял. НСИ отчита, че щетите са на приблизителна стойност от 373 милиона лева.

Предприятията, които са работили на печалба са около 70 на сто, като отчетените доходи са в размер на 2 464 млн. лева. Предприятията с нулев финансов резултат пък са 10.2%.

Към 2020 година НСИ е отчел при следните предприятия реализирана добавена стойност по факторни разходи за близо 6 344 000 лв., която е с 6.5% повече от предходната година.

Така крайният финансов резултат на предприятията от област Пловдив за 2020 г. е печалба от 2 092 млн. лв. или с 21.1% повече от предходната година.

Нетните приходи от продажби в Пловдив са 27 541 млн. лв.. Цифрите показват скромно увеличение с 0.8% от предходната година. Що се касае до произведена продукция обаче, НСИ отчитат спад с близо 3%, като стойността и е цифри е 18 118 млн. лв.

Още една любопитна подробност отчитат от Националния статистически институт за 2020 година. Едва 0.2% са големите предприятия в областта, където са трудово заети над 250 души. Те обаче отчитат 6 275 млн. лв. произведена продукция и дял от 34.6%.

На фона на това тъй наречените микропредприятия с персонал под 10 души представляват 92.5 на сто от регистрираните в областта. Същите са отчели близо половината от доходите на големите предприятия. Те са постигнали за 2020 година произведена продукция за 3 519 млн. лв. по текущи цени или 19.4% от общата за областта.

Следват малките предприятия (6.1% от всички) имат 3 414 млн. лв. произведена продукция, а средните предприятия (1.2% от всички) съответно 4 910 млн. лв.

За съжаление обаче се наблюдава спад на трудово заетите с 4.8% сравнено с 2019 година, като общия брой на работници в нефинансовите предприятията в Пловдив и областта е 204 045 лица.