18 фирми в битка за обществена поръчка на ПУ за половин милион лева

  • от PlovdivTime
  • 10:03, 25.05.2022

Осем месеца след като обществената поръчка "Организиране и провеждане на събития, хотелско настаняване и кетъринг" на стойност половин милион лева на ПУ "Паисий Хилендарски" бе отменена след публикация на TrafficNews, университетът вече е избрал нов изпълнител. 18 фирми са подали документи за участие в поръчката, обявена през декември 2021-а. Три от тях са били отстранени, тъй като ценовите им предложения не отговаряли на изискванията.  Още две не са изпратили допълнителните документи , изискани от комисията.  До конкурса са били допуснати 13 фирми. 

На 18 май комисията е класирала на първо място фирмата "Еразмус Трипс България", която е дала цена от 5 531 лева като сбор от единичните цени на всички услуги по количествено- стойностната сметка. На последно място са останали "Апра" ООД , чиято оферта е далеч по- висока - 48 000 лева.

"Еразмус Трипс България" е сдружение, в борда на което влизат Георги Филипов, Боряна Пенкьовска и Полина Великова.п

Решението на ръководството на ПУ подлежи на обжалване пред КЗК в 10-дневен срок.Прогнозната стойност на обществената поръчка  за година е 550 хиляди лева за около 30 семинара, извън територията на Пловдив и 10 официални събития в града.  Целта е осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането им. 

Логистиката и организационно-техническата подготовка включват: хотелско настаняване, осигуряване на оборудвани конферентни зали, транспорт, хранене, кафе-паузи, други съпътстващи дейности.