№1 в България: Жилищен строителен бум в Пловдив и Родопи!

  • от Виктория Петрова
  • 20:24, 05.02.2020

Продължава изключително завишения интерес на инвеститори и частни лица към строителни дейности в Пловдивска област. Тя е шампион в национален план по настоящо и бъдещо строителство, изпреварвайки дори столицата. Над 20% се увеличават започнатите строежи, както и строителните разрешително през последните три месеца 2019 спрямо същия период през 2018.

Основно активите се съсредоточават върху изграждане на жилищни сгради. В това отношение в рамките на областта община Родопи държи първенство по най-много стартирани новостроящи се жилищни сгради, както и по най-много издадени разрешителни за строеж.

Ето какво показва статистиката на НСИ:

В национален план Пловдив е първенец 

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив -194 жилищни и 65 други сгради; София (столица) -177 жилищни и 29 други сгради; Варна -102 жилищни и 32 други сгради; Бургас - 92 жилищни и 39 други сгради; Стара Загора - 53 жилищни и 58 други сгради.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 261, София (столица) - 243, София -139, Варна -137, и Бургас -133. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 2 515, Варна -1 532, Пловдив - 968, Бургас - 547, и Кърджали - 324, отчитат данните на Националния статистически институт.

Растеж и невиждан бум на жилищни сгради

Строителството на най-голям брой нови сгради в областта е стартирало на територията на следните общини: Родопи - 60 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 9 други сгради; Пловдив - 44 жилищни сгради с 516 жилища в тях и 9 други сгради; Марица - 32 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 17 други сгради; Асеновград - 14 жилищни сгради с 51 жилища в тях и 6 други сгради. 

По отношение на бъдещите строителни работи, картината чертае дори по-високи строителни апетити. Най-голям брой разрешителни за строеж на нови сгради са издадени за територията на следните общини: Родопи - на 70 жилищни сгради със 72 жилища в тях и на 22 други сгради; Пловдив - на 65 жилищни сгради с 691 жилища в тях и на 22 други сгради; Марица - на 37 жилищни сгради с по едно жилище в тях и на 23 други сгради; Асеновград - на 24 жилищни сгради с 87 жилища в тях и на 4 други сгради.

Подобни данни са показателни за Община Родопи отразяват повишения интереса към живот в предградията на Пловдив. Тъй като Община Пловдив, обхваща само града, който почти се е слял със земите след южната околовръстна тангента в подножието на Родопите, то всички строящи към полите на планината попадат в статистиката на Родопи. Това са селата Марково, Първенец, Белащица, Брестник, Брани поле и др. 

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 261 жилищни сгради с 968 жилища в тях и със 122 328 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 5 административни сгради с 4 841 кв. м РЗП и на 122 други сгради със 104 601 кв. м РЗП. Така се бележи близо 40% увеличение от предходното тримесечие, но и с 23.7% спрямо 2018 година. Впечатление обаче прави, че РЗП-то намалява, както и застроената площ и то със значителни 20-30%. Това показва, че се предпочита строеж на еднофамилни сгради или по-малки кооперации за сметка на по-големите комплекси. Разрешенията за сгради с търговско и административно предназначение намаляват с около 30%.

За времето от октомври - декември в областта е започнал строежът на 194 жилищни сгради със 711 жилища в тях и с 83 146 кв. м обща застроена площ и на 65 други сгради с 85 556 кв.м РЗП. Спрямо предходното тримесечие се наблюдава спад на броя на започнатите жилищни сгради с 3.0%, но жилищата в тях се увеличават с 31.2%, а общата им застроена площ - с 15.0%.

Спрямо същия период през 2018, увеличението на жилищните строежи е 22%. Започнатите други сгради намаляват с 22.6%, а съответната им РЗП - с 0.2%.