“Великата пустота“ - поразителна колекция на снимки в New York Times