Слънчевата врата над Розовец – чудесен маршрут за слънчев ден