От вкъщи: Направете 3D виртуална разходка в най-пъстрия и забавен пловдивски музей

  • от PlovdivTime
  • 15:24, 19.04.2020

Инициативата #оставамЕСивКъщи с Европейска столица на културата, в която пловдивските културни институти си подават ръка продължава с още нови и интересни дейности, целта на които е  да се даде  възможност на хората, останали у дома, да съпреживеят отново част от стотиците събития и инициативи, случили се през специалната за града ни 2019-а, добавяйки и изключителни примери от историята на театрите, музите и независимите културни оператори в Пловдив.

Идеята за приобщаването на пловдивските културни институти е на заместник -кмета по култура, археология и туризъм  Пламен Панов. По примера на стотици музеи, галерии, театри по цял свят, екип от Фондация „Пловдив 2019“ предлага чрез достъп до онлайн платформи и канали културно съдържание, художествени колекции и заснети експонати.

Следете социалните профили на „Пловдив 2019“ и социалните профили на партньорите за ежедневна и актуална информация на публикациите. 

Всеки културен оператор, който има готовност да се включи в инициативата е добре дошъл и може да предостави линкове, които ще бъдат включени в публикациите. Ние сме #ЗАЕДНО в борбата за ограничаването на разпространението на коронавирус и благодарим на всички за отговорното поведение и грижа към собствената личност и обществото.

Екип от отдел „Култура, археология и културно наследство“, заедно с колегите си от ОИ "Старинен Пловдив" и Регионалния природонаучен музей в Пловдив извършиха дигитализация с мобилна станция на  експозициите на Природонаучния музей в Пловдив.

На сайта http://digital.plovdiv.bg можете да направите своята 3D виртуална разходка и да видите най-любопитните неща, в отделните раздели. Ползвайте инструкциите за навигация.

Природонаучния музей в Пловдив е създаден на база на изключително богатата и разнообразна експозиция, с която е разполагал съществувалият до средата на 19 век френски колеж Св. Августин - Le college St. Augustin, Рhiliророl.

В основните зали са изложени систематично подредени експонати от цял свят. Това са зали: „Минерали“, „Палеонтология“ (нова зала изградена през 2016 г.), „Ботаника“, „Безгръбначни“, „Риби“, „Земноводни и влечуги“, „Птици“ и „Бозайници“. Витрините са с разширен обем за да могат да пресъздадат максимално близо местообитанията на видовете.

В зала „Минерали” са оформени няколко модула. Това са свойства на минералите, форма на кристалите, систематиката на минералите, скъпоценни и полускъпоценни минерали, минерали от Родопите, както и петрографски образци. В залата е изградена и витрина визуализираща фосфорицирането на някой минерали при облъчване с УВ светлина.

Зала „Ботаника” представя систематика на растенията и някой модули с ядливи и отровни гъби. В нея е пресъздадено и вековно буково дърво, където посетителите имат възможност да преброят годишните му пръстени.

В зала „Безгръбначни” под формата на препарирани екземпляри и цветни фотоси е показана пълната световна систематика на безгръбначните, като за клас Insecta са изложени представители на всички семейства срещащи се в България. Добавени са голямо количество нови видове, като всички насекоми и паякообразни са подновени. Тук акцент е изложбата на най-големите и атрактивни насекоми в света, включваща пеперудите от род Ornithoptera, включително и O. aleksandrae -най-големия вид пеперуда, най-големия бръмбар Titanus giganteus и други. В тази зала е изложен и стъклен кошер с живи пчели. В проект е изграждане на мравуняк с колония на мравки.

В зала „Земноводни и влечуги” акцент е най-голямата препарирана змия в Европа – гиганската анаконда. Тя, заедно с почти триметровата моруна, изложена в тази зала, са напълно реставрирани. В модула с местните видове от херпетофауната експонатите са изложени в среда близка до тази, в която се срещат.

Зала „Птици” представя почти всички видове птици, които се срещат на територията на страната (280 вида). Всички те са подредени систематично, като са представени до колкото е възможно в местообитания близки до естествените им.

Зала „Бозайници” е оформена с две отделни витрини: българска териофауна с 105 вида и чуждестранна с 28 вида. Тук интерес представляват най-голямата кафява мечка на балканския полуостров 2,45 височина, трофейния мъжки африкански лъв (конфискуван на границата през 2015 г.). През периода 2013-2016 са основно реставрирани всички препарирани животни от френския колеж, които са включени в новата експозиция (тигър, жираф, леопарди, пуми, маймуни и др.)