В Нощта на театрите : Лично и уютно в Пловдивската Драма

  • от PlovdivTime
  • 17:29, 19.11.2023

Нощта на театрите в Драматичен театър-Пловдив бе вълнуваща и топла, въпреки че навън вече се усещаше истинска есен. Ветровете ни довяха лична и уютна среща със сборника с пиеси на Александър Секулов, където думите не бяха просто мост между автор и публика, а тиха обител, където умореният дух да посгрее бързащите си мисли. На свой ред, едно от най-новите представления в репертоара ни, "Лебедът" ни накара да тичаме отвъд полето на безлюбовието. Съвсем подходящо продължихме с "Там, където не сме", поетичен спектакъл по стихове на Георги Господинов.