Унгарският културен институт обявява онлайн конкурс за превод на съвременна унгарска литература

  • от PlovdivTime
  • 17:33, 04.04.2020

Съюзът на преводачите в България (СПБ), Унгарският културен институт и специалност "Унгарска филология" към СУ "Св. Кл. Охридски" обявяват конкурс за превод на съвременна унгарска поезия и проза. Конкурсът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма "Гост-преподаватели за унгарската култура" при Министерството на външните работи и външноикономическите връзки на Унгария и със съдействието на унгарския лектор в София.

Конкурсът се провежда с партньорството на "Литературен вестник" и Къща за литература и превод.

Конкурсът е насочен към преводачи от унгарски език, които до момента имат най-много една публикувана преводна книга, може да имат публикации в периодичния печат. Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват в конкурса ще превеждат един и същ прозаичен текст и/или стихотворение от съвременен унгарски автор.

Постъпилите за участие в конкурса преводи ще бъдат оценени от компетентно жури, съставено от представители на СПБ, Унгарския културен институт и СУ "Св. Климент Охридски". След обявяването на резултатите от конкурса ще бъде проведена работилница за обсъждането на преводаческите проблеми в изпратените преводи, в която под ръководството на членовете на журито ще могат да се включат всички участници.

НАГРАДИ:

Категория проза: I награда – 300 лв. II награда – 200 лв. III награда – 100 лв.

Категория поезия: I награда – 300 лв. II награда – 200 лв. III награда – 100 лв.

Специална награда: едноседмичен престой в Преводаческата къща в Балатонфюред със стипендия, осигурена от Фондация "Унгарска преводаческа къща"

Поощрителни награди: книги на унгарски и български език.

Най-добрите преводи ще бъдат публикувани в "Литературен вестник".  Тази година участниците ще превеждат разказ на Дьорд Драгоман и/или стихотворение на Лорант Кабаи. Текстовете за превод могат да бъдат изтеглени от сайтовете на Съюза на преводачите в България и на Унгарския културен институт.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА: Настоящи и бивши студенти от специалност "Унгарска филология". Хора, владеещи унгарски език на подходящо ниво. Кандидатите може да имат публикации в периодичния печат и/или най-много една публикувана книга.

КОНКУРСЪТ Е АНОНИМЕН!

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Най-късно до 4 октомври 2020 г.  участниците в конкурса трябва да изпратят в електронен формат (.doc, .docx) на адрес: [email protected]: превода на разказа и/или стихотворението (във файла с превода не трябва да фигурират лични данни, като напр. име на преводача), декларация (в свободен текст) за авторство на изпратения превод,

СРОКОВЕ:  Краен срок за изпращане на превода: 4 октомври 2020 г. Обявяване на резултатите: 12 ноември 2020 г.  Провеждане на работилница за обсъждане на преводаческите проблеми в изпратените преводи с всички участници, под ръководството на членовете на журито – 13 ноември 2020 г. Гостуване на наградения преводач в Преводаческата къща: зима 2020/пролет 2021 г.

За допълнителна информация, пишете на адрес: [email protected]