Удължават срока за кандидатстване по Кризисния фонд за подкрепа на творци в Пловдив

  • от PlovdivTime
  • 08:29, 15.12.2020

Кризисният фонд за подкрепа на независимите пловдивски творци, иницииран от фондация „Пловдив 2019“ в сътрудничество с отдел „Култура“ на община Пловдив, ще бъде отворен за кандидатстване до 30 април 2021 година.

Удължаването на срока е решение на Управителния съвет на фондацията, с което се дава възможност предвидената сума от 1000 лв. за одобрен кандидат да достигне до повече нуждаещи се артисти в града предвид продължаването на пандемията. От стартирането на програмата през април до ноември тази година от помощта са се възползвали 15 творци.

Фондацията припомня, че за еднократната финансова подкрепа могат да кандидатстват независими творци и представители на всички сфери на културата с принос за града. Процедурата за кандидатите е обявена на сайта на фондация „Пловдив 2019“ в раздел „Отворени покани“.  Подаването на документи се осъществява, както по имейл, така и на място на ул. „Райко Даскалов“ 2, ет. 2.

Постъпилите молби се разглеждат от утвърдено жури на всеки две седмици, а средствата се превеждат по банков път.  Всички желаещи да се възползват от средствата за покриване на част от режийните им разходи следва да подготвят своите документи съгласно Правилника на фонда качен на сайта.

Средствата ще бъдат осигурявани регулярно до крайния срок през април или до изчерпване на предварително опуснатата сума от 100 хил.лева.

За повече информация ТУК