Проф. Иван Маразов представя в Пловдив митологичната поредица “Мнемозина“

  • от PlovdivTime
  • 12:25, 04.10.2022
Проф. д-р Иван Маразов и чл. кор. проф. Иван Гранитски представят митологичната поредица „Мнемозина“ на 12 октомври от 18 часа в културен център "Тракарт". Мнемозина е гръцката богиня на Паметта. Като дъщеря на Уран и Гея, тя е сред предолимпийското поколение божества. Следователно тя пази паметта за „предисторията“ на света. От Зевс тя родила деветте Музи – покровителки на изкуствата. Чрез тях тя дава на поетите „знанието“ и те само повтарят божествените видения.

Древните вярвали, че има два извора – на Лета, „Забравата“, и на Мнемозина, „Паметта“. А по пътя към безсмъртното отвъдно орфиците вземат мерки да не се объркат тези извори и жадната душа да пие само от извора на Мнемозина, тъй като не трябва да забравя паролата за допуск до царството на Персефона.

Гърците наричат „Истината“ Алетея, незабрава. Загубването на паметта е равнозначно на неистинност. Защото само паметта осигурява идентичността на човека, която се състои в принадлежността към дадена етнокултурна група, род, семейство. Дори срещу дара на безсмъртието, обещан му от Калипсо, Одисей отказва да забрави „себе си“, защото тогава той би останал без памет, т.е. без род. Или, както той сам нарекъл себе си, „Никой“.

Родословната памет, която обединява и сплотява групата, се съхранява и поддържа от аедите – поетите певци, служители рупори на Музите. Те знаят и пазят всички героични генеалогии и постоянно актуализират паметта за тях. Възпявайки подвизите на героите, те напомнят на техните приемници – аристократите, не само славата на рода им, но и онези ценности, заради които героите загиват.
Кръщаваме тази поредица с името на Мнемозина, защото вярваме в смисъла на Паметта.
 
ПОРЕДИЦАТА:
1. ЗАЛМОКСИС
2. ТРАКИЙСКИЯТ КОННИК
3. ГИБЕЛТА НА ТРОЯ
4. ПЪТЯТ НА ДУШИТЕ
5. ОРФЕЙ
6. ЛИКУРГ
7. Хермес – царският бог на траките
8. АПОЛОН
9. ДИОНИС
10. КЕНТАВЪРЪТ
11. КОТИТО
12. ТЕЗЕЙ
13. АРЕС КАНДАОН
14. ТЕРЕС, ПРОКНА И ФИЛОМЕЛА
15. СИРЕНАТА
16. АМАЗОНКАТА
17. ДРАКОНЪТ
18. ТИВАНСКАТА ОБСАДА