Преобразиха корпуса на Математическата гимназия в Пловдив в STEM център

  • от Виктория Петрова
  • 13:47, 11.10.2021

Иновативен STEM център откриха днес в част от базата на Математическата гимназия "Акад. Кирил Попов" в Пловдив.  На практика почти целият корпус на гимназията е преобразен в т.н. STEM среда. Припомняме, че през 2020 година стартира национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”. Математическата гимназия в Пловдив спечели проект с бюджет от 300 хиляди лева, а резултатът се казва Центъра за природни науки, изследвания и иновации. 

Днес нетърпеливи ученици започнаха първите си занятия в мултифункционалната среда. 

"Идеята не просто да създадем споделено пространство, а то да се използва от децата и за разработване на проекти, т.е. и за създаване на съдържание. Ние стартирахме проектобазирано обучение в 11 клас, предстои да им раздадем и устройствата, с които ще работят - те са пилотна паралелка. Предимство в ползването на центъра имат профилираните паралелки и по-големите класове /11 и 12 клас/, както учениците с профил системно програмиране. Идеята е тук да се провеждат специализираните предмети, но разбира се, когато има възможност тук ще влизат и деца от първи гимназиален етап, както и прогимназиален. Учениците очакват с нетърпение да влязат", посочи директорът на гимназията Веселина Карапеева

STEM е абревиатура на Science, Technology, Engineering, Math - наука, технологии, инженерство, математика. Съответно идеята на STEM е да развива именно тези четири заложби у учениците, но не поотделно, а чрез интегрирана методика и смесено интердисциплинарно съдържание. За да е възможна реализацията на тези цели, два етажа от корпуса на МГ са буквално преобразени в модерни научни лаборатории, оборудвани с компютри, иновативни малки бюра, които могат да бъдат пренареждани във всякакви форми в учебното пространство. 

"STEM обучението се превръща в основен фактор и ще вземе превес следващите няколко години. Чудесно е, че чрез тези програми училищата имат възможност да променят средата. Днес Математическата гимназия прави една крачка напред показвайки няколко специализирани лаборатории. Те дават ново отношение към предмета и предразполагат към сериозна практика, а не само усвояване на суха материя от учебника. МГ - Пловдив има чудесни традиции в тази посока и е едно от много важните училища за българската икономика и заети в сектора", посочи зам.-кметът на Пловдив Стефан Стоянов

Единият етаж на корпуса на училището е превърнат в технологична лаборатория, като пространството е разделено на зона "Технологии и роботика" и зона "Изследвания и проучвания" и зона за програмиране. На практика обаче тези "зони" могат да бъдат слети, защото те са условно отделени с черни плъзгащи се прегради.

"Идеята е по всяко време пространството да може да се променя и да отговаря на очакванията на различните занятия", посочи директорката.

На етажа срещаме ученичка, която е написала код за отпечатване на емблемите на МГ на 3D принтер. Тя подари част от продукцията и показа 3D принтера, който се намира в една от зоните. 

На долния етаж на Центъра за природни науки, изследвания и иновации са разположени кабинети по природни науки - физика, биология и химия. Те също са зонирани само чрез черни подвижни прегради. На това ниво лабораториите са оборудвани с причудливи макети, изследователска техника и апарати. 

Всички работни места в зоните разполагат с лаптопи, по стените на стаите има специални покрития за писане с маркер за дъска, а коридорите са превърнати в място за раздвижване и релаксация - халки висят от тавана, стените са пригодени за катерене, а меки пуфове очакват някой изморен от изобретяване на иновации ученик да се отпусне поне за някоя минута. 

Оказва се, че възпитаници на гимназията сами са изработили и логата, както за целия STEM център, така и за различните зони. На официалната церемония по откриването на центъра трима от първенците, които се обучават при Румен Манолов, бяха наградени.