Пред ЕС: България работи за актуален регистър на професионалните артисти

  • от PlovdivTime
  • 09:50, 25.11.2023

Министрите на културата от държавите членки на ЕС заседаваха в Брюксел. От българска страна участие взе министър Кръстю Кръстев. Дневният ред включваше дискусия относно подобряване на условията за работа на хората на изкуството и други професионалисти в сектора на културата, както и заключения на Съвета за културното и творческо измерение на видеоигрите.

Българският министър оцени дискусията за подобряване на условията на труд на хората на изкуството като много навременна с оглед на изминалия период на пандемия и принудително затваряне на много културни институти.

„Ние работим по създаване на концепция за актуален регистър на професионалните артисти и други специалисти в областта на културата, от която да следва и нормативна база за създаването на адекватен социален статут за артистите и професионалистите от културния сектор. Този инструмент ще реши много въпроси, свързани не само с артистите на свободна практика, но и с всички, ангажирани професионално в сектора“, заяви министър Кръстев в дебата по темата и посочи, че част от политиките за социална подкрепа на работещите на свободна практика в областта на културата и изкуствата ще се финансират от различни инструменти, включително и по линия на дейностите, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост. От важно значение ще бъде и обмяната на добри практики между държавите членки.

Испанското председателството на Съвета информира министрите за напредъка в преговорите с Европейския парламент по Европейския закон за свобода на медиите.

Министрите отбелязаха и Международния ден за борбата с насилието срещу жени – 25 ноември.