“Пловдив 2019“ с отворена покана за проекти за 1 млн. лева

  • от PlovdivTime
  • 13:12, 07.11.2022

„Пловдив 2019” обявява отворена покана „Наследство” за 2023 година за проекти на обща стойност 1 000 000 лева. С новия тригодишен план фондацията продължава да подкрепя културата в града фондацията обявява трета отворена покана след годината на титлата с ясна посока да запази успешния модел за развитие на наследството от инициативата „Европейска столица на културата“.

През тази година Общински съвет-Пловдив подкрепи тригодишен план за работа на „Пловдив 2019“, с което дадоха възможност на екипа на фондацията не само да продължи да подкрепя едни то най-мащабните събития в страната, но и да гарантира съфинансиране на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.

Досегашните две покани по програма „Наследство“ работиха за запазването и утвърждаването на създадените партньорства между културните оператори, институциите, артистите, изкуствата след набраната инерция от споделения успех през 2019-а. Програмата успя да даде възможност за развитие на 120 проекти и събития в две тежки и неочаквани години за сектора в резултат на пандемията от COVID-19.

Основен приоритет на фондация „Пловдив 2019“ и в настоящата отворена покана е подпомагането на културните организации от града и страната като се фокусира върху разгръщане на потенциала на пространствата и сцените, развитието на фестивалната идентичност на града на културната карта на Европа.

В конкурса могат да участват културни организации и независими куратори и артисти от България с предложения за реализация на събития и фестивали на територията на град Пловдив, представящи: визуални изкуства, театър, танц, филмово изкуство, музика, литература, фотография, занаяти в тяхното многообразие, изкуство в публични пространства, дигитални изкуства, дизайн и развитие на капацитет в областта на привличане на публика/трансферът на знания, както и творчески индустрии.

Периодът на кандидатстване е от  7. ноември до 15. декември 2022 г., а календарът от събития може да започне най-рано на 1. февруари 2023 г. и да продължи до 1. декември 2023 г.

Общият бюджет за настоящата отворената покана е 1 000 000 лв., а направленията и тази година са две и дават възможност за реализация на фестивали и събития с различен мащаб и публики.  Категория 1 е за „Фестивали и големи събития”, където кандидатстването за финансиране е без определен праг на субсидията, а собственият принос е от минимум 40 процента от общата стойност на проекта. Категория 2 е за „Малки проекти” до 20 000 лв. с най-малко 30% самоучастие.

Важно условие е, че Фондация „Пловдив 2019“ ще има възможност да изплаща аванси по настоящата отворена покана само след одобрен и гласуван от Общинския съвет на Пловдив бюджет на Фондация „Пловдив 2019“ за 2023 г., но сключването на договори с всички одобрени участници може да се случи още през януари месец 2023 г., за да не се ограничи своевременният старт на подготовката по проектите. Съставът на журито се състои от 7 специалисти в областта на културата и изкуствата. Съставът ще бъде обявен след крайния срок за участие в отворената покана.