Петър Краевски представя стихосбирката си “Смирено“ в Първо студио на Радио Пловдив

  • от PlovdivTime
  • 14:05, 15.02.2024

Петър Краевски ще представи новата си книга "Смирено" на 15 февруари от 18 часа в Първо студио на Радио Пловдив. Модератор ще бъде Владислав Севов.

"Стихосбирката „Смирено“ на Петър Краевски съдържа над 65 стихотворения, бял стих, с добре овладяна ритмика, както и няколко текста в японската жанрова форма танка. Това е интелигентно написана книга, без излишен драматизъм, с умерени и смекчени емоции, в която се обговарят темите за живота и смъртта, болката и свободата, победите и пораженията, артикулира се ясна гледна точка относно базисни ценности на човешкото битие. Важен и отчетлив корпус в целия ръкопис представляват текстовете, посветени на поезията, думите, съдбата/душата на поета. Прякото назоваване на метафора, поанта, поезия, поет, редактиране, налагат впечатление, че това е основната тематична линия. Въздействащ е цикълът с импресионистични стихотворения, посветени на Пловдив. Сполучлива и в симбиоза с тематиката е графиката на няколко от стихотворенията, която ни връща в добрата традиция на калиграмите в модерната европейска и руска поезия от началото на миналия век. Стихосбирката съдържа и доста кратки стихотворения, звучащи като сентенции и интересни хрумвания, някои от тях иронични, умело разположени в цялостната композиция на книгата. Допълнителен нюанс в нея привнасят и картините на известният пловдивски художник Иван Краевски", казва Аксиния Михайлова за книгата.

Петър Краевски е автор един роман и осем книги с поезия, афоризми, хумористични стихове и проза. Негови произведения са включени в няколко поетични и сатирични антологии. Лауреат е на награди за поезия, сатира и медии, сред които: Светлоструй, Чудомир, SMS поезия, Сребърна вълна, Ирелевант и др. Номиниран за наградите Пловдив и Сирак Скитник. Магистър по английска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“. Доктор хонорис кауза на в. „Пловдивски университет“. Работил е като радио и телевизионен водещ, главен сценарист, редактор, програмен директор и др. В момента е преподавател по английски език, английска и американска литература в ЕГ „Пловдив“. Води авторското предаване Алтер его по Радио Пловдив.

Създаването на творбата е съфинансирано от Община Пловдив по Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“.