От днес: Номинираме онлайн за награда „Пловдив“

  • от PlovdivTime
  • 14:29, 01.04.2021

От днес -1 април започва набирането на предложения – номинации за удостояване с „Награда Пловдив“ на творци, творчески колективи, културни, образователни и други институции за конкретно произведение, събитие или културен факт с реален принос за развитие на културния живот на Пловдив, реализирани през предходната 2020 година, както и за Специалната награда за цялостен принос.

Крайният срок е 15 април.

Награди „Пловдив“ се присъждат по една в следните категории:

1.      Художествена литература и хуманитаристика;

2.      Художествен превод;

3.      Журналистика в сферата на културата;

4.      Архитектура и естетизация на градската среда;

5.      Музика;

6.      Танцово изкуство;

7.      Театър;

8.      Изобразително изкуство;

9.      Аудио-визуални изкуства и фотография;

10.  Опазване на културното наследство и съхраняване на паметта;

11.  Произведение на изкуството, предназначено за деца;

12.  Съвременни мултижанрови изкуства.

Предложения се приемат и за удостояване със Специална награда „Пловдив” за изключителни постижения и цялостен принос  в областта на изкуството и културата.

Какво трябва да направите? Изберете между следните три възможности:

1. Отворете сайта на община Пловдив - www.plovdiv.bg. , където на началната страница, ще видите долу в банер - лентата надпис „Награда Пловдив“. Можете да изтеглите документите и от раздел „Култура“ в сайта, отляво в менюто - Награда „Пловдив“. Прочетете Статута и изтеглете съответния формуляр ( Приложение №1 - за номинация в някой от 12-те раздела или формуляр Приложение № 2 за номинация за Специална награда). Попълнете съответния формуляр с Вашето предложение и го внесете на хартия в деловодството на община Пловдив (пл. „Ст. Стамболов“ №1) с кореспондент Отдел „Култура, археология и културно наследство“ до 15 април, 17.00 часа.

2. Попълненият формуляр с Вашето предложение, можете да изпратите на имейл: [email protected]

3. Можете да използвате платформата за директно попълване на формуляр в новия сайт на Награда „Пловдив“  на адрес https://nagradaplovdiv.bg/ в рубриката „Подай предложение за награждаване“.

Предложенията за присъждане на Награда „Пловдив“ и на Специалната  награда „Пловдив“ се внасят от името на културни институти, образователни институции, неправителствени организации, медии, издателски къщи, културни оператори, други юридически или физически лица.

Предложенията се изготвят по образец (Приложение №1 и Приложение №2). В случай, че има приложения към формуляра, напр. книги, чертежи и др., които не могат да бъдат изпратени на електронна поща, същите следва да бъдат входирани в деловодството на Община Пловдив (пл. „Ст. Стамболов“ №1) с кореспондент Отдел „Култура, археология и културно наследство“ до 15 април, 17.00 часа.

Предложения, постъпили след посочения срок, не се разглеждат!

През настоящата 2021 година, за първи път заработва и специалният сайт https://nagradaplovdiv.bg/, посветен изцяло на престижното отличие.