Общинският съвет гласува нова Наредба за финансиране на културни проекти в Пловдив

  • от Мария Луцова
  • 09:43, 09.04.2024

Общинският съвет ще гласува нова Наредба за финансиране на инициативи в сферата на културата на сесията си на 11 април. В голямата си част са запазени процедурните правила за кандидатстване, оценка, одобрение, финансиране и отчитане на проектите. Предвижда се дигитализиране на процеса по подаване и отчитане на дейностите. Това ще доведе до облекчаване на културните оператори и ще създаде по-голяма прозрачност при разходване на публичните средства.

В новата Наредба е предвидено до края на 2024 година да продължи подаването на документи и на хартия по стария ред. Единственото неудобство за кандидатите е, че ще трябва да се сдобият и да поддържат електронен подпис.

Проектът на Наредба предвижда и разширяване на обхвата и дейностите на финансиране. Към досега действащите разпоредби за финансиране по Компонент 4 "Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания", по който се финансират веднъж годишно подготовката до етап "електронна книга в PDF" на творби в област: художествена литература (стихосбирка, сборник разкази, роман, драматургия, книга за деца), литературна критика, литературна история, литературоведско изследване, монография, литературна анкета, историческа литература, краезнание, изкуствознание, културология, се включва и финансиране на превод на чужд език на изброените творби и оформянето им до етап "електронна книга в PDF".

За устойчивост и последващо разпространение на преведените книги са предвидени два варианта. Кандидатите могат да представят предварително-сключено споразумение с чуждо издателство с клауза за отпечатване при осигурено финансиране или да посочат световно известна електронна платформа с богата колекция от книги и отворен достъп, в която преводът ще бъде качен за срок от една година. Разширяването на обхвата ще даде възможност за популяризирането на пловдивските творци, техните произведения и Пловдив зад граница.

По препоръка на издатели и творци срокът за превод на произведения на пловдивски автори на чужд език е удължен до 18 месеца, а за всички останали срокът е за реализация на проектите е от февруари до 15 декември.

Завишени са и средствата по програма "Мобилност" - за индивидуални пътувания - до 800 лв., групови пътувания - до 3000 лв., транспорт на произведедния на изкуството - 3500 лв.

Финансирането по програма "Гражданска активност" се увеличава до 5000 лв.