Общинският съвет гласува 1 600 000 лв. субсидия на фондация “Пловдив 2019“

  • от PlovdivTime
  • 13:26, 02.03.2023

1 600 000 лв. бюджетна субсидия на "Пловдив 2019" за 2023 г. ще гласува Общинският съвет на свое заседание на 7 март. Предложението е внесено след решение на Управителния съвет на фондацията. В този момент наличните средства във фондацията са 228 268 лв., както и финансиране на проекти към програма "Еразъм+" - 297 372 лв.

Заложените разходи в проектобюджета за 2023 г. са в две основни направления - 1 825 640 лв. за програмата на ОФ "Пловдив 2019", административни дейности на стойност 300 000 лв. като заплати, офис разходи, хостинг, консултантски и правни услуги и др.

Припомняме, че в края на януари бяха обявени проектите, които ще бъдат финансирани от Фондация "Пловдив 2019" по програма "Наследство 2023".

НАСЛЕДСТВО 2023:

26 събития са одобрени по програма “Наследство 2023“ на фондация “Пловдив 2019“850 000 лв. е сумата за големи събития, а 150 000 - за малки проекти