Общинският съвет единодушен - искаме Малката базилика от държавата

  • от PlovdivTime
  • 09:42, 11.04.2024

Общинският съвет единодушно одобри предложението на кмета Костадин Димитров да поискаме от държавата да предостави на Пловдив управлението на Малката базилика за срок от 10 г. Процедурата се налага поради изтичането на предходния договор в края на април тази година.

Археологическият комплекс "Крепостна стена с кула и раннохристиянска базилика" е недвижима културна ценност от национално значение. Според закона всички археологически паметници са държавна собственост и предоставянето им за управление става с решение на Министерски съвет по предложение на Министерство на културата.

Проучването и разкриването на базиликата започва през 1988 г., когато при строеж на блок е открит и проучен сектор от крепостната стена и правоъгълна кула. То продължава до 1998 г. Непосредствено до стената е проучена и раннохристиянска базилика - трикорабна едноабсидна сграда с притвор, подът на която е покрит с красиви късноантични цветни мозайки с ктиторски надпис.

Малката базилика се превърна в туристическа атракция, след като по проект "Красива България" през 1999 г. бе реализиран проект за изграждане на защитно покритие, консервация, реставрация и експониране на археологическия паметник.

Малко по-рано общинските съветници единодушно гласуваха и предложението на кмета Костадин Димитров литературният критик Марин Кадиев да бъде удостоен с "Почетна значка на град Пловдив".