Община Пловдив вдига с 33 процента средствата за изхранване в детски градини

  • от PlovdivTime
  • 14:14, 30.06.2020

Община Пловдив вдига средствата за изхранване в детски градини с 33%. От утре със заповед на кмета Здравко Димитров размерът на сумата за храноден в общинските детски градини ще бъде повишен от 3.00 на 4.00 лв. и това ще е за сметка на общинския бюджет. Това съобщи заместник-кметът с ресор „Образование и бизнес развитие“ Стефан Стоянов.  Цената на изхранването се вдига, за да се  отговори на новите рецептурници, които не са променяни от 2004 г. Целта е да се подобри качеството на продуктите, да се предлагат по-разнообразни и здравословни храни, съответстващи на най-високите стандарти, заложени  в национални и европейски регламенти. 

Стефан Стоянов подчерта, че децата са приоритет в управленските политики от първия ден на новия мандат. Няма да правим компромиси с качеството, защото храненето е важен фактор за здравето, растежа и развитието на подрастващите, подчерта заместник-кметът. По думите му в ранна възраст се възпитават нагласи за вкус към определени храни, например с по-малко мазнини, сол и захар. Създаването на здравословен хранителен модел в ранен етап от живота е база за поддържането му в по-късна възраст и намаляване в бъдеще на риска от различни заболявания.

Определеният в Заповед № 11 ОА 3345/30.12.2011 г. на кмета на Община Пловдив среднодневен хранителен доклад в размер на 3.00 лв. за дневни групи и 3.30 лв. за нощуващи групи е съобразен с цени и изисквания, актуални към края на 2011 година.

При извършена съпоставка между цените на едро на хранителни продукти на стоковите тържища в България през декември 2011 година с тези през май 2020 година, публикувани в годишните бюлетини на Държавна комисия по стоковите борси и тържищата към Министерски съвет, е видно, че има чувствително нарастване.

Стойността на голяма част от хранителните продукти се е повишила драстично, а средното увеличение на изброените основни продукти за последните 8,5 години е 32%.

В тази връзка размерът на среднодневният хранителен доклад ( храноден ) на дете в общинските детски градини на територията на община Пловдив ще бъде определен за целодневни групи – до 4.00 лв.

Промяната ще осигури възможност за по-качествено и здравословно хранене на децата, съобразено с изискванията на Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения. Становището на дирекция „Финансова политика“ при Община Пловдив е, че по време на двумесечния период на обявеното извънредно положение в страната е реализирана икономия в общинските детски градини от издръжката, която се предоставя ежемесечно за всяко дете. Размерът на икономията ще бъде достатъчен, за да покрие увеличението на хранодена за периода от 01.07.2020 г. до края на финансовата 2020 година.