Неделни хороводци

  • от PlovdivTime
  • 22:32, 28.08.2016

И тази неделя двеста хороводци виха кръшни танци в Цар-Симеоновата градина. Положената тази пролет традиция продължава да набира мощ и всяка седмица привлича нови желаещи.

Починът в цялата страна бе подет от Фейсбук-групата „Хора за хората“. С най-голям ентусиазъм в начинанието се включи европейската столица на културата. Пловдивчани не пропускат случая всяка неделя да тропнат хоро край Оркестрината.

Според създателите на новия градски обичай хорото не е само мъчен за научаване игрив танц, наследен от дедите ни, но съдържа и дълбок езотеричен пласт. Фолклорът съхранява могъщо закодирано познание за вселената и послание към човечеството.

Вибрационнатта мощ на народните танци синхронизира и настройва човешките души и тела към честотите на Природата, в съзвучие с многообразието и единността на проявленията на Божественото. Така се получава безкрайното преливане, завихряне и обмен между Небето, Човека и Земята.

Българското хоро от хилядолетия събира хората да играят хванати един за друг в кръг с музикантите - гайдар и тъпанджия в центъра. Хорото е огледало на космоса като енергетичен модел на нашата Слънчева система, където Тъпанът е слънцето, а Гайдата е енергията на неговите лъчи.

Движението на играчите върви по посока, обратна на часовниковата стрелка – както се движат планетите около Слънцето. Прави се и кратка промяна на посоката - по подобие на ретроградното планетно движение от гледна точка на Земята.

Всяка стъпка и детайл отразяват принципите на свещената геометрия и създават синхронизация и вибрационен резонанс между вселената и човека, между Божествения източник и проявлението във всички пространства и измерения на видимия и невидимия свят, убедени са основоположниците на обичая от „Хора за хората“.