Национален фонд “Култура“ стартира кандидатстването за подпомагане на млади артисти

  • от PlovdivTime
  • 08:40, 22.04.2020

Национален Фонд „Култура“ обяви набиране на кандидати по програма „Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци и на други млади специалисти в областта на културата“. Това е само една от мерките, обявени от министъра на културата към творците в областта на културата и на изкуствата, които той представи в Министерския съвет миналия петък.

Основната цел на Програмата е да осигури финансова подкрепа на български творци и артисти, упражняващи своята професия на свободна практика и пряко засегнати от въведената от Министерството на здравеопазването противоепидемична мярка за преустановяване на всякакъв вид масови мероприятия на територията на страната - включително културно-развлекателни, (в т.ч. театри, концерти), чрез кандидатстване пред Национален фонд „Култура“.

Чрез Програмата ще се позволи подпомагане на широк кръг творци да продължат работата си, както и осигуряване на условия за създаване на творчески продукти, които да се реализират след отмяна на извънредното положение.

Общият размер на средствата по Програмата  е 2 500 000 лв.;  творческа стипендия за едно лице –720  лв. месечно, за срок от 3 месеца. Срокът за кандидатстване е от 00.00 ч. на 21.04.2020  до 15.00 ч. на 30.04.2020 г.

Кандидатстването се осъществява онлайн. Кандидатури, постъпили след обявения краен срок на конкурса,  няма да бъдат приемани.

Първата стъпка е да се извърши регистрация в системата за кандидатстване на НФК в посочения срок. Регистрацията ще допусне кандидата в системата, където трябва да продължи с подаването на документите. Тя важи дори ако кандидатите изберат възможността да изпратят документите си по пощата или куриер на електронен носител на адреса на Министерството: София, бул. „Ал. Стамболийски“ 17.

Необходимите документи за кандидатстване след регистрация в системата на НФК са: формуляр за участие и Творческа биография на кандидата (Приложение 1); Заверено копие на годишна данъчна декларация  по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г.; Декларация (Приложение 2).

Документите на кандидати, които не съдържат изискуемите формуляри и/или данни, не се разглеждат. Класираните кандидати получават по декларирания e-mail уведомление за одобреното финансиране и указание за начина на сключване на договора. Изпълнителният директор на НФК сключва договор с класираните кандидати за предоставяне на финансовото подпомагане в двуседмичен срок от съобщаването на резултата.

Молим, преди да пристъпите към попълване, запознайте се с критериите за оценка и пълно описание на Програмата, както и указанията за необходимите документи тук, призовават от Министерство на културата.

Обявлението на сайта на НФК можете да видите тук.

Още информация тук.