Министерство на културата и НФЦ търсят българският филм за Оскар

  • от PlovdivTime
  • 09:15, 06.07.2024

Министерството на културата и Национален филмов център обявяват процедура за национална номинация на български филм за участие в определяне на 97-ите награди на Американската филмова академия „Оскар“ за международен филм.

Процедурата, описана в Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия, е следната:

 Чл. 13. (1) Националният съвет за кино провежда процедурата за избор на български филм, който да бъде представен на европейски и световни конкурси и номинации. Процедурата включва следните етапи:

  1. (доп. – ДВ, бр. 67 от 2021 г., в сила от 13.08.2021 г.) публикуване на съобщение на интернет страницата на Министерството на културата и Агенцията за провеждане на процедурата;
  2. подаване на предложение от продуцент на филм в 14-дневен срок от датата на публикуване на съобщението по т. 1, което съдържа: заглавието на филма, датата на първата публична прожекция с платен вход, фестивални участия, награди, мястото и времето, където може да бъде видян филмът;
  3. провеждане на заседание на Националния съвет за кино за избор на български филм.

(2) Всеки член на съвета се запознава с предложенията по ал. 1, т. 2, като попълва бланка, която съдържа списък с всички предложения, и посочва само един избран филм.

 (3) Националният съвет за кино подлага на обсъждане до два филма, посочени като избрани съгласно попълнените бланки. След обсъждането се провежда гласуване за избор на филма, който да бъде номиниран за участие.

 (4) (Доп. – ДВ, бр. 67 от 2021 г., в сила от 13.08.2021 г.) На заседанието се прави аудио запис на проведените обсъждания и се съставя протокол съгласно изискванията на чл. 8, ал. 8. Протоколът съдържа направените изказвания и приетите решения и се публикува на интернет страницата на Министерството на културата и Агенцията.

Съгласно правилата на Американската филмова академия, в категорията за международен филм, право да участват имат анимационни, документални и игрални филми с продължителност над 40 минути, с премиерна дата на търговско разпространение за поне седем последователни дни в киносалон между 1 ноември 2023 и 30 септември 2024 г. Филмите трябва да са произведени извън САЩ и да имат над 50% неанглийска реч.

 Очакваме Вашите заявки на ел. адрес: [email protected] до края на деня на 18 юли.

Правилата за избор на Международен филм на Академията са описани в “Rule Fifteen”. Пълните правила на Американската филмова академия са публикувани на сайта на Академията: https://www.oscars.org/oscars/rules-eligibility.