Комисията за износ на произведения на изкуството възобновява работата си в Пловдивската галерия

  • от PlovdivTime
  • 15:27, 02.12.2020

Комисията за издаване на удостоверения за износ да възобнови дейността си решиха заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов и директорът на Градската художествена галерия в Пловдив Красимир Линков.

В тази връзка, Градска художествена галерия – Пловдив уведомява пловдивските творци и галерии, че в изпълнение на Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г.  на министъра на здравеопазването и Заповед на кмета Здравко Димитров и решение на Общинския кризисен щаб и предвидените в тях противоепидемични мерки, обектите, управлявани от ГХГ - Пловдив са затворени за посетители, но Комисията за издаване на удостоверения за износ ще продължи да работи, както следва:  

Работното време на комисията е вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.  в сградата на ул. "Княз Александър І" 15. Цените са  5 лв. - за 1 предмет, 4 лв. - от 2 до 20 предмета, 3 лв. - от 21 до 50 предмета, 2 лв. - над 50 предмета. 

Екипът на ГХГ – Пловдив се надява, че с това ще окаже навременна подкрепа на всички пловдивски творци и галерии, които се опитват да търсят път за реализация в този труден за всички период.

(Комисията издава удостоверения, в които се уверява, че описаните предмети нямат качества на движим паметник на културата по смисъла на чл. 3 от Закона за паметниците на културата и музеите.)

На място, при спазване на всички противоепидемични мерки, с организация на приемане и издаване, в която няма да има директен контакт, всички желаещи ще могат да се възползват от услугата.