Гилдиите излъчват номинации за големия приз на Националните награди “Христо Г. Данов“

  • от Мария Луцова
  • 13:19, 05.02.2024

Министерство на културата публикува за обсъждане проект на статут на Национална награда “Христо Г. Данов” за принос в българската книжовна култура, която се връчва ежегодно в Пловдив.

Основните промени са две. Едната е свързана с Голямата награда, която до този момент се излъчваше от министъра на културата. С новите промени професионално-творчески съюзи и неправителствени организации могат да правят предложение за награждаване с Голямата награда за цялостен принос в националната книжовна култура, като не могат да бъдат предлагани лица, на които такава вече е присъждана.

Другата промяна е свързана с категориите. Въведено е разделение между проза и поезия, има и нови две категории "Преводач на проза и драматургия" и "Преводач на поезия". От стария статут отпадат "Представяне на българска книга" и "Библиотечно дело".

Досега категориите бяха "Автор на българска художествена литература", "Българско издателство", "Преводач на художествена литература", "Автор в областта на хуманитаристиката", Автор на издание за деца", "Художник или дизайн и оформление на книга", "Представяне на българска книга", Библиотечно дело".

Новите са "Издателство", "Автор на художествена проза", "Автор на поезия", "Преводач на поезия", "Преводач на проза и драматургия", "Автор в областта на хуманитаристиката", "Автор на издание за деца", "Илюстратор или дизайнер на книга".

Срокът за обсъждането е 2 март, а бележки и становища могат да бъдат изпращани на [email protected], [email protected].

Националната награда „Христо Г. Данов” е учредена от Министерство на културата и Община Пловдив през 1999 г. и се присъжда ежегодно по случай 24 май за принос в българската книжовна култура за предходната година.