ДПХ и фондация “Изкуство през вековете“ популяризират визуалните изкуства в Пловдив

  • от Мария Луцова
  • 16:24, 04.02.2024

Дружеството на пловдивските художници и фондация "Изкуство през вековете" обединяват усилията си за популяризиране на визуалните изкуства в Пловдив. Двете организации сключиха рамков договор за партньорство и сътрудничество в областта на визуалните изкуства.

ДПХ е сдружение с нестопанска цел.  Неговата основна мисия е да популяризира творчеството на своите членове чрез организиране и реализиране на художествени изложби, международни пленери и симпозиуми в областта на графиката,скулптурата, приложните изкуства, живописта и други алтернативни форми на визуалното изкуство.

Фондация „Изкуството през вековете” е организация с нестопанска цел. Нейната основна цел е развитие и утвърждаване на гражданското общество в областта на културата и изкуството. Фондацията създава устойчиви проекти, самостоятелно или в партньорство, реализира и  участва в културни събития. От 2022 г Фондацията организира първото международно Биенале за съвременно изкуство, което се реализира в Пловдив.

Подписаният рамков договор между двете организации поставя на фокус стратегически цели, които  следват развитието  и популяризирането на дейността на Дружеството на пловдивските художници и реализацията  на Биенале за съвременно изкуство – Пловдив, чието второ издание се очаква да бъде през месец август 2024 г. в Пловдив. За постигане на тази  цели двете организации се споразумяха да работят заедно в посока  разработване и реализиране  на местни, регионални, национални и международни изложби, проекти и програми, както  и размяна на информация и добри практики със стратегически партньори, развиващи сходен предмет на дейност.

Екипът на фондацията и ДПХ вярват, че чрез обединяване на усилията си и съвместно си сътрудничество ще подкрепят културния живот и ще утвърдят Пловдив като културна столица с европейско измерение, в която знанието и опитът се срещат, за да дадат на обществото онази полза, която обединява общества, култури и идеи.