Бунт срещу директора на НФК, петима пловдивчани са номинирани за новия Управителен съвет

  • от Мария Луцова
  • 10:43, 05.12.2023

Артисти от независимия сектор правят опит да привлекат по-сериозно политическо и обществено внимание върху действията и управлението на Национален фонд „Култура“ с открито писмо до министъра на културата Кръстю Кръстев, Парламентарната комисия по култура и медии, министър-председателя акад. Николай Денков и вицепремиера Мария Габриел.

Ролята на Фонда има голямо (включително стратегическо) значение за развитието на независимата културна сцена в България. Годишният бюджет, с който разполага, се разпределя на конкурсен проектен принцип и е насочен към културни оператори и творци на свободна практика, които всъщност представляват съществена част от заетите хора в сферата на различните изкуства в България.

„Пишем това писмо с висока степен на загриженост за българската независима сцена. Повод за нашата тревожност дава поведението на административното ръководство на Национален фонд „Култура“ и основно на неговите директор и юридически консултант“, пише в откритото писмо, което е съпроводено с подписите на над  80 души от независимия културен сектор и в момента продължава да събира подписи под формата на петиция.

И по-нататък продължава: „Свидетели сме на грубо погазване на основни морални ценности, злоупотреба със служебно положение с цел дискредитиране и всяване на страх сред културните организации и артистите, изнасяне на невярна информация в обществени медии, въвеждане на дискриминационни правила за допустимост в програмите на фонда. С всичко това сериозно се уронва престижът на Националния фонд „Култура“, а нормалното съществуване на свободната творческа сцена е поставено под сериозна заплаха, да не говорим на нейното развитие, което на практика се възпрепятства".

Повод за тази остра позиция е дело, което Национален фонд „Култура“ завежда към една творческа неправителствена организация – „36 маймуни“.

Накратко – Фондът изисква връщане на сумата по два проекта, възлизаща на обща стойност 182 085 лв. и лихви в размер на 3985 лв. Проектите не са приключени (дори към днешна дата те все още продължават). НФК прави случайна проверка по тях в началото на тази година. Обвинението към артистите е, че не е била упомената подкрепата на НФК в няколко публикации в медиите и социалните мрежи, като голяма част от въпросните публикации дори не са на самата организация.

Другото обвинение е, че има неизпълнение на съдържателната част от проект, състоящо се в представяне на една от продукциите в РЦСИ „Топлоцентрала“, наречен от директора на НФК – Сава Драгунчев „тесен котериен кръг“. От организация „36 маймуни“ подчертават, че това е сцената разписана и в проектното предложение, одобрено за финансиране от независима експертна комисия.

„Може да обърнете внимание, че няма обвинение по целта на съществуването на една културна организация – създаването на творчески продукт. Организация „36 маймуни“ е една от утвърдените в последните десетилетия не само на българските, но и на международните сцени“, пише още в отвореното писмо.

Всъщност всички дейности, нови представления (някои, от които международни продукции), множество гастроли на европейски и български сцени, фестивални участия, събития в музеи в страната, насочени изцяло към младежка аудитория, издаване на съвременна българска драматургия във Франция, България и Финландия и изобщо – цялата артистична дейност, заради която независимите експерти от двете комисии на двата проекта са преценили, че „36 маймуни“ ще получи финансиране от НФК, е изпълнена.

Тъй като искът е за много голяма сума, то разходите по делото надхвърлят 13 000 лв. Това са непосилни средства за организация с нестопанска цел, която оперира в сферата на културата в България, затова организацията е принудена да набира средства от дарители.

„В упоменатия случай искането на цялата сума по проекта, означава, че едно отбелязване на логото на Фонда е по-важно от работата на всички артисти (режисьор, актьори, музиканти, художници и др.), както и от цялата организационна работа, и от самия творчески продукт или художествено произведение. То тогава следва да мислим за оповестяването на финансовата подкрепа от фонда като някакъв вид рекламна дейност на една административна организация, която рекламна дейност е по-важна от творческата дейност на бенефициерите на същия този фонд. По този начин отново се потъпква законът, който е създаден не за реклама на държавни структури, а за закрила и развитие на културата. Тук опасността не е само за организация „36 маймуни“, а за целия сектор“, твърдят артистите. Някои от творците, заявили по-рано публична подкрепа за „36 маймуни“, сега биват и „сплашвани“ с административни проверки на вече отчетени проекти.

В откритото писмо са посочени и конкретни искания, които включва: незабавно отстраняване на директора на фонда и юридическия съветник на фонда. Разработване на ясни критерии за качества и експертиза при избиране на бъдещите членове на УС на НФК. Прозрачна процедура за номинации и избор, въвеждане на открит конкурс и мандатност за директора с изисквания за необходимите за тази институция компетенции, социални умения и морални качества. Разработване на ефективен механизъм за защита на бенефициерите от административен произвол. Разработване на ефективен механизъм за защита от цензура.Разработване на механизъм за регулярен диалог между ръководството на фонда и културните оператори и артисти. Анализ на ползите/вредите при разработването на условията; оценяването и усвояването на средствата в различните конкурсни програми, базиран на обратна връзка, получена от бенефициерите и публиките.

Междувременно Министерство на културата за първи път публично оповести номинираните за чренове на Управителния съвет на фонда. Сред тях са петима пловдивчани. Проф. Даниела Дженева, проф. Емилия Константинова, Николай Близнаков, Никола Николов от фондация "Метаарт", както и възпитаникът на Сценични кадри Сотир Гелев са част от 91-мата посочени кандидати. Седем от тях ще влязат в новото ръководство. За първи път Министерство на културата публикува имената на кандидатите, които ще имат изключително отговорната задача да поемат управлението на НФК. Институцията е определена да разпределя средствата от близо 80 млн. лв. по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Изготвени са и промени в Закона за закрила и развитие на културата в частта, която касае управлението на Национален фонд "Култура".