Близо 100 000 лв. за Кукления театър за верига от международни събития в Пловдив

  • от Мария Луцова
  • 09:51, 25.11.2022

Сдружение с нестопанска цел "Международен куклено-театрален фестивал "Двама са малко, трима са много", организатор заедно с Държавен куклен театър-Пловдив на едноименния престижен форум под тепетата, спечели 96 107 лв. от Национален фонд "Култура" по програма "Едногодишен грант". Средствата ще бъдат насочени към реализиране на стратегия за разширяване на куклено-театралните публики на местно ниво, развитие на международния културен обмен в сектора и популяризиране на българските куклени постижения в чужбина.

Проектът представлява създаване на верига от културни събития, които водят до засилване на международния културен обмен, създаване на нови връзки с артисти от чужбина и промотирането на постиженията на българския куклен и експериментален театър зад граница. Включва втора творческа лаборатория "Съвременните технологии и кукления театър" с фокус сензорно управление и роботика, създаване на невербален камерен куклен спектакъл, и провеждането на 25-и МКТФ "Двама са малко - трима са много".

Оценката на комисията е, че: "проектът предполага устойчивост и развитие на досегашните дейности на организацията, тяхното надграждане и развитието на нови инициативи, свързани с жанровото многообразие. Надграждането на тези факти е важно с оглед досегашната биография на кандидата. Проектът предполага висока ефективност на дейностите. Голяма част от тях обаче и досега са с ограничено публично въздействие и способност за по-мащабно обхващане на аудиториите. Затова и развитието на нови аудитории и на потенциала за развитие на българската култура, освен с обогатяването ѝ с нови и непознати форми, буди известни съмнения. Проектът предполага малък спектър на развитие на критично мислене".

Според журито екипът на Кукления театър ще има възможност да разшири административния си потенциал, ако следва заложените дейности в проекта.

351 проекта са кандидатствали за финансиране по едногодишния грант. 57 от тях са одобрени и са на обща стойност 4 637 141,71 лв. Девет от кандидатите са в списък резерви. Неодобрените кандидати от Техническата комисия са 85, а от Експертната - 200.

Сред резервите, в случай, че някой от организаторите на одобрените проекти се откаже, е този на пловдивската галерия "Сариева". Той цели да подпомогне след-пандемичното възстановяване на галерия Sarieva и изложбената годишна програма за 2023 г. Това ще поощри мисията на галерията да развива автори, да подпомага създаването на произведения и изложби, да подтиква колекционерски интерес. Ще бъдат възстановени позициите, които галерията разви преди пандемията на международната арт сцена, като се представи български автор на един международен панаир. В програмата има предвидени още 6 изложби, публикации и документация. Той е на стойност 91 998 лв.