Българите ходят все по-често в музеи, на кино и на театър

  • от PlovdivTime
  • 12:17, 23.05.2024

Българите ходят все по-често в музеи, на кино и на театър. Това стана ясно от изследване на НСИ в областта на културата, обхванало дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио-телевизионната програмна продукция и производството на филми.

Една трета повече любители на театъра посещават спектакли.

Над 2,2 млн. зрители, което е с 31,5% повече от 2022 г., са се насладили на 16 125 представления през миналата година. Ръст бележат и спектаклите, тъй като са с 22 на сто повече. Действащите театри на територията на страната са 83. Средният брой посетители на едно представление е 139 и се увеличава с 9 души спрямо предходната година.

Разпределението на театрите по вид и реализирани постановки през 2023 г. е следното:

  • 38 драматични театъра с 6387 представления;
  • 7 оперни и балетни театъра с 1002 представления;
  • 3 оперетни театъра с 464 представления;
  • 24 куклени театъра с 5 785 представления;
  • 8 драматично-куклени театъра с 2 094 представления;
  • 3 цирка с 393 представления.

Посещенията в музеите през 2023 г. са 4 965 000 и съпоставени с 2022 г. се увеличават с 24.1% . В дните със свободен вход са осъществени 15.9% от посещенията (789 000). Регистрирано е и увеличение на посещенията на чужденци в музеите - с 356 000, или с 56.4% спрямо предходната година. В страната работят 189 самостоятелни музея, като по тематичен обхват 101 от тях са общи, а 88 - специализирани. С 43 000 единици се е увеличил Националният музеен фонд само за година и в момента наброява 7 845 000 фондови единици.

С близо 16% повече българи ходят на кино.

През 2023 г. в сравнение с предходната година прожекциите в кината се увеличават с 2.8%, а посещенията - с 15.6%. Най-голям е броят на кината в Югозападния район - 27 със 122 хил. прожекции, посетени от 2 184 000 зрители. В столицата са функционирали 18 кина със 76 екрана, в които са прожектирани 2117 филма.

Намалява обаче броят на регистрирани читатели в библиотеките.

Регистрираните читатели са 270 000, което е с 14% по-малко в сравнение с предходната година, а посещенията се увеличават с 15.7% и достигат 4 337 000.