Асен Аврамов прави 4-дневна работилница за ритмически тренинг в театъра в Пловдив

  • от PlovdivTime
  • 18:28, 17.09.2021

„Ритъм и действие“ е названието на работилница за ритмически тренинг, която започва на 18 септември 2021 г. от 11:00 ч в Драматичен театър-Пловдив. Събитието е част от програмата на Сцена на кръстопът.

Водещ е Асен Аврамов, продължителностт е 4 дни - 18-21 септември. Инструментариумът, който ще се използва е нетрадиционни инструменти, предмети, амбалаж, импровизирани материали. Участници са музиканти, актьори, танцьори, любители.

Основната идея на работилницата е да възстанови или опресни връзката на човека с ритмическата същност на сценичните изкуства, с онова усещане за протичане на времето, в което човек започва да „играе“ и да се превръща в homo ludens.

Желаещите да участват в работилницата могат бъдат разделени на 2 групи – активни участници и слушатели.

С групата на активните участници ще се проведат различни упражнения. Една част от тях ще представляват серия от ритмически упражнения, упражнения по телесна координация, упражнения за постигане на групов синхрон (с и без визуален контакт), както и упражнения за „улавяне” на времето - за развиване на усета за време и интензивност на времевите събития - през съотношението „звук-тишина”.

Друга част от упражненията ще постави на изпитание звуковото въображение на участниците, за да се опитат те да реализират по един звуков, тембров и ритмически начин случващото се пред тях – случайно подбрано или нарочно инсценирано; да накара участниците не само да виждат жеста/жестовете и телесните движения, но и да се научат да ги „чуват”; да превръщат видяното в музика и звук.

Ритмическите тренинги ще използват целия арсенал от изразни средства на тялото и гласа.

За целите на работилницата ще се използват всякакви нетрадиционни музикални (в това число и етнически) инструменти, импровизирани материали, амбалаж, предмети от бита.

Ритъмът и възникващите пулсации ще бъдат организирани в мини произведения, етюди и други завършени форми, които накрая биха могли да бъдат показани пред публика.