82 номинации за управителния съвет на Национален фонд “Култура“

  • от PlovdivTime
  • 10:13, 18.11.2023

Рекорден брой номинации и предложения за членове на Управителния съвет на Националния фонд „Култура“ са постъпили в деловодството на Министерството на културата  в рамките на обявения срок. 82 предложения, номинирани от 58 културни организации, академични институции в областта на културата и индивидуални културни дейци. За сравнение - през 2021 г., постъпилите предложения и номинации за независими членове на Управителния съвет на Фонда са били 22.

Към момента постъпилите 82 предложения се обработват и се систематизират от администрацията на Министерството и ще бъдат предоставени в официална докладна на министъра на културата. Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата членовете на Управителния съвет на Националния фонд „Култура“ се назначават със заповед на министъра за срок от две години.

Снимката е илюстративна